Sverige: Styrket mistanken om sabotasje etter gasslekkasjer i Østersjøen

Åstedsundersøkelsen foretatt etter gasslekkasjene på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen styrker mistanken om grov sabotasje, opplyser svensk påtalemyndighet

Slik så utslippet fra en av de fire lekkasjepunktene ut.

Sikkerhetspolitiet gjennomførte i helgen sine undersøkelser, og avsperringene til havs er nå opphevet. Kystvakten og forsvaret bisto under granskingene som foregikk i svensk økonomisk sone, som er internasjonalt farvann.

– Etter en samlet vurdering kan vi nå konstatere at det har skjedd detonasjoner ved Nord Stream 1 og 2. De har forårsaket omfattende skader, sier Nina Odermalm-Schei, kommunikasjonssjef hos Säkerhetspolisen.

– Det er gjort beslag på åstedet og disse skal nå etterforskes. Saken er svært sensitiv, sier kammeradvokat Mats Ljungqvist, som leder etterforskningen, i en pressemelding fra Åklagarmyndigheten torsdag.

– Det er en alvorlig hendelse, og det er et styrkebudskap at involverte myndigheter ivaretar sine respektive oppgaver på best mulig måte, sier han videre.

Fire lekkasjer

Begge de to Nord-Stream-rørledningene går fra Russland til Tyskland. Nord Stream 2 ble aldri tatt i bruk, og Nord Stream 1 var midlertidig stengt da lekkasjene oppsto.

Lekkasjen på Nord Stream 2 ble oppdaget mandag i forrige uke, rundt 20 kilometer sør for Dueodde på Bornholm.

Tirsdag i forrige uke ble det konstatert to lekkasjer på Nord Stream 1, nordøst for Bornholm. Torsdag morgen ble også en fjerde lekkasje på en rørledning oppdaget.

Eksperter har sådd tvil om det vil være mulig å ta rørledningene i bruk igjen, ettersom sjøvann fører til ødeleggelser på innsiden av rørene når det trenger inn.

Forsiktig kommentar

Statsminister Magdalena Andersson er svært forsiktig med å kommentere opplysningene om sabotasje.

– Denne type gransking er jo underlagt hemmelighold i Sverige, men det er veldig bra at man arbeider intensivt med denne saken, også i samarbeid med Danmark og Tyskland, sier Andersson på vei inn til EU-toppmøtet i Praha.

Hun sier Sverige har fått tilbud om teknisk hjelp fra andre land og tydelige uttalelser fra EU og Nato.

– Dette handler om mye mer enn Sverige og Danmark. De handler om den europeiske energiforsyningen, sier den svenske statsministeren.

Flere land har pekt i retning av at hendelsene trolig skyldes sabotasje.

Enorm økning i metangassnivå

Samtidig slår forskere fast at det er tusen ganger høyere metannivå enn normalt i området rundt gasslekkasjene fra Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, ifølge svenske forskere.

Det viser resultater fra forskningsfartøyet Skagerack, som har gjennomført analysen noen nautiske mil fra lekkasjene, skriver Sveriges Radio.

Ifølge vitenskapelig leder om bord, Katarina Abrahamsson, kan de høye metankonsentrasjonene påvirke havets plankton, men det er behov for flere analyser for å bekrefte dette.

Forrige uke kom nyheten om at det lekker fra Nord Stream 1 og 2 i utenfor øya Bornholm i Østersjøen. Eksperter og myndigheter mener lekkasjene skyldes sabotasje.

FNs miljøprogram (UNEP) uttalte fredag at lekkasjene fra Nord Stream sannsynligvis er det største enkeltutslippet av den kraftige klimagassen metan som noen gang er registrert.

Rørene er nå antatt å være tømt for gass, eventuelt er det innvendige trykket utlignet mellom gass og havvann slik at ytterligere lekkasje er stanset