Lula lover full stans i avskoging

Brasils påtroppende president Luiz Inácio Lula da Silva lover å få slutt på all avskoging i Amazonas innen 2030.

Avskogingen i verdens største regnskog i Amazonas økte med 60 prosent under president Jair Bolsonaro. Etterfølgeren i presidentstolen, Luiz Inácio Lula da Silva, lover full stans i avskoging innen 2030.

Avskogingen i Brasil har økt med 60 prosent under president Jair Bolsonaros fire år ved makten, ifølge det brasilianske romforskningsinstituttet INPE.

Under Bolsonaro ble regnskog på størrelse med Manhattan snauhugd i Amazonas, ifølge Socio-Environmental Institute i Brasil.

Venstreorienterte Lula, som overtar som president ved nyttår, har lovet å få slutt på all avskoging innen 2030.

Det løftet blir trolig et av de vanskeligste valgløftene å oppfylle, frykter enkelte.

Brasils påtroppende president Luiz Inácio Lula da Silva lover å stanse avskogingen i Amazonas innen 2030. Det løftet kan bli vanskelig for ham å holde.

Levebrød - men viktig for klimaet

Mange som bor i Amazonas ser ikke hugst som et problem, men som en måte å overleve på. Skog ryddes for å gi rom for beitemark, og mange ønsker gruvedrift og annen industri velkommen fordi det gir arbeidsplasser.

Bolsonaro, som i løpet av sin fireårsperiode åpnet for økt hugst og kommersiell aktivitet i Amazonas, sikret seg langt flere stemmer enn Lula i regionen.

I delstaten Acre, som hovedsakelig er dekket av regnskog, stemte rundt 70 prosent av velgerne på Bolsonaro. Det viser hvilke utfordringer Lula kommer til å stå overfor når han skal oppfylle løftet å stanse avskogingen.

Regnskogen regnes som en avgjørende ressurs for å dempe den globale oppvarmingen.

Skogen tar opp CO₂, binder karbon og produserer oksygen gjennom fotosyntesen.

Brasils påtroppende president Luiz Inácio Lula da Silva lover full stans i avskoging i Amazonas innen 2030. For gummitappere er skogen en viktig inntektskilde.

Må lytte

Tidligere miljøvernminister Marina Silva er en av favorittene til posten også i Lulas kommende regjering. Den tidligere gummitapperen kommer selv fra Acre og er en internasjonalt anerkjent forkjemper for bevaring av regnskog.

Det har gjort henne svært upopulær i Acre, der miljøpartiet hennes – Bærekraftsnettverket – knapt nok får stemmer.

Datteren til Chico Mendes, den verdenskjente regnskogaktivisten som ble drept i et attentat i 1988, understreker viktigheten av å lytte til innbyggerne i Amazonas.

– Vi har mye gjenværende skog. For å sikre at det forblir slik, er det helt avgjørende å finne måter slik at folk kan leve av jorden der. Det er kun slik vi kan sørge for fremskritt, sier Angela Mendes.

Mange småbønder livnærer seg av kvegdrift i Amazonas og rydder skog for å sikre beitemark.