Trump vil skrote Parisavtalen og satse på kull

Donald Trump vil torpedere klimaavtalen fra Paris og nekter for at det er noen tørke i tørkerammede California.

Den republikanske presidentkandidaten, Donald Trump, uttalte på en oljekonferanse i North Dakota, USA, at han ikke ønsket å følge klimaavtalen som ble forhandlet frem i Paris i fjor.
  • NTB

I løpet av de siste dagene har Trump tilsynelatende trappet opp sin politiske kamp mot tiltak som kan begrense den globale oppvarmingen.

Milliardærens skepsis til klimaforskningen har lenge vært kjent, og nylig varslet han reforhandling av Parisavtalen hvis han blir president. Men i en tale på en oljekonferanse i North Dakota før helgen gikk han lenger:

– Vi vil kansellere klimaavtalen fra Paris, sa Trump, og høstet jubel og applaus fra salen.

Slik ble Paris-avtalen

I tillegg lovet han å stanse all amerikansk støtte til FNs arbeid mot global oppvarming i løpet av sine første hundre dager som president.

Oljerørledning

Vinner han presidentvalget, vil Trump også fjerne miljøreguleringer innført av Barack Obama for å begrense utslippene av klimagasser og annen forurensing i USA.

En av de største kildene til klimautslipp både i USA og globalt er kullfyrte kraftverk. I USA har kullindustrien store økonomiske problemer, men Trump lover å gjøre det han kan for å få opp dampen.

Serieselvmotsigeren Donald Trump

– Reguleringer som stenger hundrevis av kullkraftverk og hindrer byggingen av nye – hvor dumt er ikke det, sa han i talen.

Trump, som etter alt å dømme blir Republikanernes kandidat i presidentvalget til høsten, vil også hjelpe oljeindustrien. Han vil prøve å få bygget den omstridte oljerørledningen Keystone XL, som Obama har sagt nei til.

– Vi vil gi dere alt, lovet Trump deltakerne på oljekonferansen i byen Bismarc.

#klodenvår: Presidentvalget i USA svært viktig for hvordan verden takler klimaendringene

– Ingen tørke

Dagen etter konferansen i Bismarc snakket Trump på et valgkampmøte i Fresno i California. Jordbruket i delstaten er hardt rammet av tørke som har vart i flere år.

En lang rekke forskere har slått fast at menneskeskapt global oppvarming har forverret situasjonen, siden vann fordamper raskere fra bakken når temperaturen stiger.

Likevel hevdet Trump at det ikke er noen tørke i California. Han mener vannmangelen i landbruket skyldes at miljømyndighetene begrenser uttaket av vann fra elver.

– Det finnes ingen tørke. De sender vannet rett ut i havet, sa Trump, ifølge nyhetsbyrået AP.

I likhet med mange andre republikanske politikere er Trump svært skeptisk til forskningen på menneskeskapte klimaendringer. Tidligere har han kalt klimaforskning «svindel», «bullshit» og noe Kina har funnet på for å ramme amerikansk industri. 

«President Trump blir neppe en fare for verden»

Golfbane

Selv om Trump vil stanse mange av USAs tiltak for å begrense klimaendringene, er han tilsynelatende opptatt av å unngå at endringene rammer ham selv. Et av selskapene hans vil bygge en mur ved vestkysten av Irland som skal beskytte en av milliardærens golfbaner fra jorderosjon og kraftigere stormer.

Banen må beskyttes fra «global oppvarming og dens konsekvenser», står det i søknaden om å få bygge muren.

Hvorvidt Trump vil kunne oppheve eller kansellere Parisavtalen, er høyst usikkert. Men avtalen er basert på at alle gjør en innsats for å kutte utslippene, og at rike land bidrar til finansiering av klimatiltak i fattige deler av verden.

Andre land kan derfor komme til å reagere sterkt hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.

Parisavtalen er resultatet av 20 år med internasjonale forhandlinger for å begrense de globale utslippene av klimagasser. Enighet mellom USA og Kina og innfløkt diplomatisk tautrekking mellom nærmere 200 land var avgjørende for at den i fjor kom på plass.