Caymanøyene fjernes fra EUs svarteliste over skatteparadiser

EU stryker Caymanøyene fra svartelisten over territorier som ikke samarbeider i skattesaker. Også Oman fjernes fra listen, mens Anguilla og Barbados legges til.

EU-rådet sier i en pressemelding at Caymanøyene og Oman har gjennomført nødvendige reformer for å styrke de skattepolitiske rammene.

Listen er en del av EUs strategi for å fremme gode skatteregler i hele verden. På listen står for tiden tolv land og territorier, som enten har unnlatt å gå i dialog med EU om skatteregler eller som ikke har oppfylt løfter om reformer. Reformene skal sikre at de landene følger et sett regler om blant annet åpenhet og rettferdighet.

Anguilla ble lagt til listen etter at rapporter viste at det britiske territoriet i Karibia ikke følger internasjonale standarder for åpenhet og informasjonsutveksling. Barbados følger bare standardene delvis.

Bortsett fra Panama er alle områdene på listen øystater eller -territorier, primært i Karibia og Stillehavet.