Ny WHO-studie konkluderer med at Remdesivir ikke har effekt

På kort tid er det kommet to studier på effekten av Remdesivir på koronasyke pasienter. Konklusjonene er vidt forskjellige.

Det forskes intenst på virkningen av ulike koronabehandlinger. En ny rapport fra Verdens helseorganisasjon konkluderer med at Remdesivir har liten eller ingen effekt.

Det antivirale legemiddelet Remdesivir er ikke en effektiv behandling for koronasyke pasienter. Det er blant konklusjonene i en fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Dette står i skarp kontrast til resultatene fra en amerikansk studie, som ble publisert i forrige uke. Der konkluderte forskerne med at legemiddelet kan forkorte sykdomsforløpet fra 15 til 10 dager hos pasienter innlagt med covid-19.

Liten eller ingen effekt

Remdesivir var blant behandlingene som USAs president Donald Trump fikk, da han var innlagt med covid-19 i starten av oktober.

Trump var strålende fornøyd, og skrøt av administrasjonens arbeid med å utvikle koronamedisiner.

Den nye WHO-studien konkluderer imidlertid med at Remdesivir har liten eller ingen effekt på sykdomsforløpet eller dødeligheten blant pasientene.

Studien undersøkte virkningen av fire potensielle medisiner mot covid-19. Totalt 11.266 sykehusinnlagte pasienter i 30 land deltok i forsøket. Også Norge har deltatt i studien.

2750 pasienter ble behandlet med Remdesivir. Resultatene ble sammenlignet med en omtrent like stor gruppe som ikke fikk medisinen.

Den foreløpige publikasjonen av WHO-studien er ikke fagfellevurdert.

Motstridende resultater

Den amerikanske studien, publisert i New England Journal of Medicine, er en endelig versjon av en foreløpig rapport, som ble publisert tidligere i år. Den ble i hovedsak finansiert av USAs nasjonale institutt for allergi og infeksjonssykdommer (NIAID).

1062 pasienter deltok i denne studien. Av disse ble 541 pasienter behandlet med Remdesivir. Resten fikk placebo, altså en behandling uten medisinsk effekt.

Konklusjonen var at legemiddelet kan forkorte sykdomsforløpet til noen pasienter, og at Remdesivir syntes å ha best effekt på pasienter som ikke var alvorlig syke.

Den amerikanske studien viser en tendens til noe lavere dødelighet blant pasientene som fikk Remdesivir, men forskjellen er ikke statistisk signifikant.

– Summen av kunnskap viktigst

WHO-studien undersøkte først og fremst dødeligheten, mens den amerikanske studien undersøkte effekten av Remdesivir på restitusjonstiden.

En annen viktig forskjell, er at WHO-studien ikke var blindet. Det betyr at både pasientene og legene visste at Remdesivir ble brukt til behandling.

Til sammenligning var den amerikanske studien dobbelt-blindet. Det betyr at hverken legene eller pasientene visste om behandlingen var Remdesivir eller placebo.

– Det er ikke så relevant for et resultatmål som overlevelse, som ikke påvirkes i like stor grad av om pasienten eller legen vet om de får medisin eller ikke, sier John-Arne Røttingen, som ledet og koordinerte den internasjonale WHO-studien.

Han er ikke bekymret for at resultatene av studiene er forskjellige.

– Dette viser hvor viktig det er i medisinsk forskning å bygge stein på stein og ikke basere seg på enkeltstudier. Studier som ser på akkurat det samme, varierer i det de finner. Derfor er det viktig å se på summen av total kunnskap. Det er summen av kunnskap som er viktig, sier Røttingen.