Rapport: New Zealand fokuserte for lite på høyreekstreme terrortrusler

New Zealand fokuserte for mye på islamistisk ekstremisme og for lite på høyreekstreme terrortrusler før Christchurch-angrepet, ifølge en granskingsrapport.

Statsminister Jacinda Ardern etter å ha vært til stede under en fredagsbønn i Christchurch en uke etter terroraksjonen i fjor.
  • NTB-AFP-AP

Den nesten 800 sider lange rapporten er utarbeidet av en kommisjon nedsatt av regjeringen. Tirsdag ble resultatet av granskingen offentliggjort.

Selv om myndighetene på New Zealand gjorde en rekke feil i forkant av terroraksjonen, mener kommisjonen det ville vært svært vanskelig å oppdage og hindre gjerningsmannen Brenton Tarrant. Han skal ha holdt terrorplanene for seg selv.

– Det er ingen plausibel måte han kunne ha blitt oppdaget på – bortsett fra ved tilfeldigheter, heter det i rapporten.

51 ble drept

Angrepet i Christchurch skjedd i mars i fjor da Tarrant skjøt ned tilfeldige mennesker i to moskeer.

51 mennesker ble drept, og 49 ble såret i massakren, som ble filmet og strømmet live på Facebook. Den amerikanske IT-giganten måtte senere fjerne 1,5 millioner kopier av opptaket der kvinner, menn og barn blir drept.

Åtte minutter før angrepet sendte gjerningsmannen ut et såkalt manifest der han blant annet hevdet å ha vært inspirert av Anders Behring Breivik.

I granskingsrapporten påpekes det at manifestet ble lagt ut på nett så tett opptil angrepet at politiet ikke hadde mulighet til å reagere. Det skal ikke ha vært andre tegn til at angrepet var nær forestående.

Ber om unnskyldning

I forkant av terroraksjonen hadde sikkerhetstjenestene på New Zealand et overdrevent fokus på islamsk ekstremisme, ifølge rapporten. Dette førte til at trusselen fra høyreekstremister ble nedprioritert.

I tillegg peker rapporten på feil som ble begått da den australske gjerningsmannen fikk våpentillatelse.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern forsikrer at myndighetene allerede har tatt tak i begge deler.

– Kommisjonen har ikke gjort noen funn som tyder på at disse tingene kunne ha stanset angrepet. Men på begge områder ble det begått feil, og jeg ber om unnskyldning for det, sier Ardern.

Ny etterretningsorganisasjon

Til sammen kommer kommisjonen med 44 anbefalinger og forslag til endringer. Blant disse er opprettelsen av en ny etterretningsorganisasjon og strengere lover mot hatefulle ytringer.

Ardern forsikrer at alle anbefalingene vil bli tatt til følge.

Tidligere i år erklærte Tarrant seg skyldig i terrorisme, 51 tilfeller av drap og 40 drapsforsøk. Han er den første som er dømt til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse på New Zealand.

Granskingsrapporten skulle egentlig vært ferdig i desember i fjor. Den ble først forsinket som følge av et svært omfattende materiale, og deretter på grunn av koronapandemien.

Arbeidet har vært ledet av en tidligere høyesterettsdommer og en tidligere diplomat. Over 400 personer er blitt intervjuet som ledd i granskingen.