Måling viser hvem som støtter Trump i Europa

President Donald Trump er lite populær blant europeere flest, men han har sine tilhengere. En meningsmåling i 13 land forteller hvem de er.

President Donald Trump nyter liten tillit i Europa, bortsett fra blant dem som støtter partier på ytre høyre fløy.

Pew Research Center gjennomfører jevnlig undersøkelser i en rekke europeiske land, blant annet for å spørre om folks holdning til USA og landets ledelse.

Den siste undersøkelsen, som ble gjort i tidsrommet juni til august i år, avdekket at bare 16 prosent av de spurte fester lit til at Donald Trump fører en klok politikk overfor omverdenen.

83 prosent svarer at de har ingen tiltro til USAs president når det gjelder dette.

Putin og Xi mer populære

Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping nyter begge større tillit hos europeere enn Trump. 23 prosent mener Putin fører en riktig utenrikspolitikk, mens 19 prosent sier det samme om Xi.

Tysklands statsminister Angela Merkel troner på tillitstoppen i Europa, og tre av fire (76 prosent) mener at hun «gjør det riktige» i utenrikspolitikken.

Frankrikes president Emmanuel Macron gjør det også godt i undersøkelsen og får gode karakterer hos 64 prosent, mens 48 prosent mener det samme om Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Vox i Spania

Blant tilhengere av det innvandrings- og islamfiendtlig nasjonalistisk høyrepartiet Vox i Spania mener mange at Donald Trump fører en klok politikk overfor omverdenen.

Pew Research Center har også kikket nærmere på hvem i Europa som slutter opp om Trump og hans politikk og fant et klart mønster.

Størst tillit har han blant dem som stemmer på ytre-høyrepartiet Vox i Spania, et innvandrings- og islamfiendtlig nasjonalistisk parti.

Partiet har som slagord å gjøre Spania storslått igjen, ikke ulikt Trumps slagord for USA.

45 prosent av Vox-tilhengerne i Spania har tillit til Trump, mens andelen er 7 prosent blant andre spanjoler.

AfD i Tyskland

Den tidligere talsmannen for ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD), Christian Lüth, tok nylig til orde for å «gasse» migranter i Tyskland.

Trump har også mange tilhengere blant dem som støtter ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland (AfD).

Tysk sikkerhetstjeneste holder nøye øye med AfD, der flere medlemmer opp gjennom årene har gitt uttrykk for nynazistiske sympatier og der en del av ungdomsorganisasjon Junge Alternative for et par år siden ble oppløst av den grunn.

34 prosent av AfDs tilhengere har tillit til Trump, mens andelen er 5 prosent blant andre tyskere.

Koran-forbud

Også blant tilhengere av Geert Wilders og hans Frihetsparti (PVV) i Nederland har Trump stor oppslutning. Wilders har lenge vært en ledestjerne blant Europas islamfiendtlige og innvandringsmotstandere på ytre høyre fløy.

36 prosent av partiets tilhengere støtter helhjertet opp om Trump, mens andelen er 10 prosent blant andre nederlendere.

Også 34 prosent av dem som slutter opp om den noe mer moderate høyrenasjonalisten og islamkritikeren Thierry Baudet og hans parti FvD i Nederland, har tillit til Trump.

Sverigedemokraterna

33 prosent av dem som støtter Sverigedemokraterna og deres leder Jimmie Åkeson (bildet) har tillit til Donald Trump. Andelen blant andre svensker er 7 prosent.

I Sverige er det tilhengere av det innvandringsfiendtlige høyrepartiet Sverigedemokraterna som har størst sans for Trump, viser undersøkelsen.

Flere av partiets kandidater opp gjennom årene har hatt bakgrunn i nynazistiske og nasjonalsosialistiske miljøer, men partileder Jimmie Åkeson sier at partiet i dag har nulltoleranse for ekstremisme og fremmedhat.

33 prosent av Sverigedemokraternas tilhengere har tillit til Trump, mens andelen blant andre svensker er 7 prosent.

Nasjonal samling og Forza Italia

President Donald Trump nyter langt større tillit blant tilhengerne av Matteo Salvinis innvandringskritiske parti Ligaen i Italia, enn blant italienere flest.

Også blant dem som støtter det høyrenasjonalistiske Nasjonal samling – tidligere Nasjonal Front – i Frankrike, er andelen som støtter Trump høy, 28 prosent. Dette er nesten fem ganger mer enn blant øvrige franskmenn, der andelen er 6 prosent.

Det samme er tilfelle i Italia, der 29 prosent av dem som støtter Matteo Salvinis sterkt innvandringskritiske parti Ligaen, har tillit til Trumps politikk overfor omverdenen. Blant andre italienere er andelen 10 prosent.

27 prosent av dem som støtter Silvio Berlusconi og hans høyrepopulistiske parti Forza Italia liker også Trump, viser målingen.

– Synet på Trump er mer positivt blant europeere som har et gunstig syn på høyrepopulistiske partier, men tilliten er likevel relativt lav i alle grupper, konkluderer Pew Research Center.