Verden

Mæland: – Britisk EFTA-medlemskap én mulighet

Næringsminister Monica Mæland (H) er åpen for at et Storbritannia utenfor EU kan slutte seg til Det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

Næringsminister Monica Mæland (H). Kallestad, Gorm / NTB scanpix

 • NTB

Mæland får brexit-problematikken på sin dagsorden søndag og mandag på et ministermøte mellom EFTA-landene Norge, Sveits, Liechtenstein og Island.

 • EU kan ikke tvinge Storbritannia - Brexit trolig ikke før om to år

På direkte spørsmål fra NTB om Storbritannia nå kan bli med i EFTA-samarbeidet, svarer næringsministeren:

– Dette er én av flere muligheter. Det vil bli opp til Storbritannia selv å vurdere om de kan være tjent med det. Så må det bli en debatt EFTA-landene imellom.

Mæland var fredag varsom med å si hva hun selv foretrekker.

– Jeg er mest opptatt av at norsk næringsliv sikres best mulig rammebetingelser. Det gjør vi nå gjennom EØS-avtalen. Skulle Storbritannia velge en løsning knyttet til EØS-avtalen, er det klart at det vil gi oss de rammebetingelsene vi har i dag.

Sp vil ha britene inn

Senterpartiet ser for seg at britene igjen slutter seg til EFTA-samarbeidet og ber regjeringen se på mulighetene brexit gir.

– Nå må Erna Solberg se fordomsfritt på mulighetene som åpner seg for Norges del. Storbritannia må i neste runde inn i forhandlinger med EU. Det kan gi oss mulighet til å få en bedre avtale med EU enn dagens EØS-avtale, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tilKlassekampen.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Én av mulighetene han ser for seg er at Storbritannia igjen blir med i EFTA.

Mæland sier vi må ha forståelse for at britene først må bli enig med seg selv og EU før Norge og EFTA kobles inn i prosessen.

– Brexit kommer til å bli et viktig tema også i EFTA-sammenheng. For alle EFTA-landene gjelder det nå at man på kort sikt er sikret gjensidig mot Storbritannia, men på lengre sikt må vi forberede oss på et annet system.

Mæland sier Storbritannia ikke har signalisert at en søknad om EFTA-medlemskap kan være aktuelt, ifølge Klassekampen.

Forsvarer EØS

Flere partier på Stortinget sier britenes nei gir Norge en mulighet til å sikre seg en bedre avtale med EU, men regjeringen var fredag opptatt av å understreke at EØS-avtalen står støtt. Sentrale aktører i næringslivet er enig med regjeringen.

– Det er viktig at EØS-avtalen og prinsippene om det indre marked i EU ikke rokkes ved når britene nå skal ut, sier NHOs næringspolitiske direktør Ingebjørg Harto.

– De to viktigste sakene fremover er å slå ring om EØS-avtalen og avklare det handelspolitiske forholdet til Storbritannia når britene går ut av EU og det indre marked, sier Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen.

EØS-avtalen sikrer Norge tilgang til EUs indre marked med like konkurransevilkår og like regler. Pilarene er fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital. Sveits står utenfor EØS-avtalen.

Norsk eksport til Storbritannia var i fjor på 22 prosent, og olje og gass utgjorde 80 prosent av dette. 8 prosent av den norske fastlandseksporten gikk til Storbritannia, ifølge tall fra Nordea Markets.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. EU
 2. Storbritannia
 3. EØS
 4. Brexit

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Etter skilsmissen med EU kan Storbritannia ende opp med norsk løsning. Er det hit stormakten vil flytte inn?

 2. POLITIKK

  Norge forbereder seg på at britene sier nei til brexit-avtalen

 3. VERDEN

  Omstridte planer diskuteres: Brexit kan endre den frie flyten av arbeidskraft for hele EU

 4. VERDEN

  Midtpunkt i EU for én dag: EØS-englebarna feiret 25-årsdagen med EU-toppene

 5. VERDEN

  Norge er skeptisk til å slippe britene inn i EFTA

 6. POLITIKK

  Norge vil ikke ha britene i EØS - men kan gjøre lite for å stoppe dem