Verden

Norge sa nei til FN-resolusjon mot atomvåpen

Utenriksminister Børge Brende sier at Norge stemte i tråd med Nato. - Nato vil være en kjernefysisk allianse så lenge det finnes kjernevåpen, sier han.

Med overveldende flertatt vedtok FN i natt tre resolusjoner mot atomvåpen. Norge støttet ingen av dem.

  • Ntb

Norge avsto fra å stemme over to av resolusjonene og stemte mot den tredje.

Ifølge våpenpolitisk leder Grethe Østern i Norsk Folkehjelp, stemte Norge nei til en FN-resolusjon som sier at alle stater har et etisk ansvar for å forby og avskaffe atomvåpen. Norge avsto fra å stemme da FN-resolusjonen om atomvåpens humanitære konsekvenser ble behandlet. I tillegg avsto Norge å stemme da om en resolusjon om et humanitært løfte om å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen ble behandlet.

Regjeringspartiene ble tidligere i år bedt av en samlet opposisjon om å innta en mer offensiv rolle i kampen mot atomvåpen og for et internasjonalt forbud.

Les også: Atomstrid mellom Regjeringen og Arbeiderpartiet

Følger NATO

– Et forbud mot atomvåpen bryter med NATOs strategiske konsept fra 2010 som slår fast at NATO vil være en kjernefysisk allianse så lenge det finnes kjernevåpen, og konseptet beskriver kjernevåpen som et sentralt element i NATOs avskrekkingsstrategi. Derfor stemte ingen NATO-land for disse resolusjonene. Heller ikke Norge, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Les også:

Les også

Med et gufs fra Den kalde krigen er atomvåpen igjen på NATOs agenda

Norsk Folkehjelp, som har engasjert seg sterkt i saken, reagerer på Norges stemmegivning:

– Med denne stemmegivningen kastet Regjeringen fullstendig vrak på den rødgrønne regjeringens humanitære initiativ. Den får Norge til å fremstå som en høyst upålitelig samarbeidspartner, sier Grethe Østern.

Nei til atomvåpen mener Norge har foretatt en helomvending med sin stemmegivning.

Tilbakeviser

Brende avviser at Norge har endret sitt syn på nedrustning.

– Det er ikke riktig. Tvert om opplever jeg at det er andre land som nå forsøker å endre innholdet i det humanitære initiativet slik at det i realiteten handler om et forbud mot kjernevåpen. Det påligger alle land, så vel kjernevåpenmakter som ikke-kjernevåpenstater, å arbeide for felles løsninger og kompromisser som bringer reell og faktisk nedrustning. Norge vil fortsette sitt brede nedrustningsengasjement med dette for øyet, sier Brende.

Lederen av Stortingets utenrikskomité, Anniken Huitfeldt gjorde det mandag klart at hun ville følge nøye med på avstemmingen og stemmeforklaringen i FN.

– Jeg forventer at stortingsflertallets syn kommer til uttrykk og at Norge inntar en pådriverrolle i det humanitære initiativet. Det langsiktige målet er et forbud mot atomvåpen, men nedrustningen må foregå på en balansert og ikke-ensidig måte, sa Huitfeldt

I juni stemte Stortinget ned et forslag om at Norge skal jobbe for en bindende avtale som forbyr atomvåpen. Samtidig sa stortingsflertallet, mot Høyres og Fremskrittspartiets stemmer, at Norge skal være en pådriver i det internasjonale arbeidet mot atomvåpen og arbeide for et langsiktig forbud.