Amnesty står fast ved Ukraina-rapport etter Zelenskyj-kritikk

Ukraina langer ut mot Amnesty International, men organisasjonen fastholder anklagene om at ukrainske styrker utsetter sivile for fare i krigføringen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under en pressekonferanse i Kyiv i juli.

Den anerkjente menneskerettsorganisasjonen har publisert en rapport der de anklager Ukraina for å bryte folkeretten. Ukrainske styrker setter sivile liv i fare ved å etablere militære baser i boligområder, på skoler og på sykehus, heter det i rapporten.

President Volodymyr Zelenskyjs talsmann svarte torsdag med å anklage Amnesty for å stå i ledtog med Russlands propagandamaskin. Zelenskyj selv mener Amnesty setter et feilaktig likhetstegn mellom Ukraina som offer, og den russiske invasjonsmakten.

Amnesty står helt og holdent fast ved sine undersøkelser, sier organisasjonens generalsekretær Agnès Callamard fredag.

– Funnene er basert på beviser samlet inn under omfattende granskinger, som ble gjenstand for samme strenge standard og grundige gjennomgang som alt Amnesty Internationals arbeid, sier Callamard.

– Kan ikke tolereres

En ukrainsk soldat ser på ødeleggelsene ved en skole som ble angrepet av russiske invasjonsstyrker i Tsjuhujiv i Kharkiv-regionen 16. juli. Det er ikke kjent om dette angrepet er blant dem som er undersøkt i Amnestys nye rapport.

Amnesty presiserte at den ukrainske taktikken ikke på noen måte rettferdiggjør Russlands angrep på sivile i Ukraina. Presidenten mener likevel at organisasjonen forsøker å «rettferdiggjøre terrorstatens handlinger og flytte ansvaret fra angriperen til offeret.»

– Om noen lager en rapport der offeret og angriperen tilsynelatende er likestilte på noen måte, kan ikke det tolereres, sa Zelenskyj i sin daglige videotale torsdag.

– Det finnes ingen forhold, ikke engang hypotetiske tilfeller, der et russisk angrep på Ukraina kan rettferdiggjøres, sa Zelenskyj i talen.

Ville stoppe rapporten

Callamard er bekymret over at den ukrainske regjeringens reaksjon kommer i veien for «legitime og viktige diskusjoner om disse temaene». Hun viser til at regjeringen ikke svarte på Amnestys forespørsel om å kommentere funnene før rapporten ble publisert.

Callamard påpeker også at Amnesty har kommet med en rekke rapporter som dokumenterer krigsforbrytelser begått av russiske styrker i Ukraina.

Amnestys Ukraina-kontor vil hverken oversette torsdagens rapport til ukrainsk eller laste opp materialet på sitt nettsted. Det opplyser lederen for Amnesty-kontoret i Ukraina, Oksana Pokaltsjuk, som sier hennes team ba hovedkontoret om ikke å publisere rapporten.

19 byer og landsbyer

Callamard understreker at rapporten var gjenstand for en full intern gjennomgang, som innebar at Amnesty Ukraina kunne komme med innvendinger.

I rapporten ramser Amnesty opp hendelser der ukrainske styrker tilsynelatende utsatte sivile for fare i 19 byer og landsbyer i regionene Kharkiv, Donbas og Mykolajiv.

– Vi har dokumentert et mønster der ukrainske styrker utsetter sivile for risiko og bryter krigens lover når de opererer i befolkede områder, sier Callamard.

Boligområder der ukrainske soldater etablerte stillinger i hendelsene som er undersøkt, var milevis unna frontlinjen, men det fantes fornuftige alternativer som ikke ville ha satt sivile i fare, ifølge Amnesty.

Soldatene unnlot ifølge rapporten å be sivile evakuere fra områdene, på tross av at de avfyrte våpen mot russiske styrker og dermed utsatte områdene for motangrep.

Skoler og sykehus

Organisasjonens medarbeidere var vitne til at ukrainske styrker fem steder brukte sykehus som «de facto militærbaser». Amnesty hevder også at det ukrainske militæret rutinemessig etablerte baser på skoler.

Skolene har vært midlertidig stengt siden krigen brøt ut, men de ligger i sivilt befolkede nabolag.