Forskere fant 160.000 år gamle rester av menneskeslektning i Tibet

Nesten 40 år etter at en munk fant et fossil av et kjevebein i Tibet, slår forskere fast at det stammer fra en mystisk slektning av neandertalerne.

Dette kjevebeinet som ble funnet i Baishiya Karst-hulen i Kina, er over 160.000 år gammelt og kommer fra en slektning av neandertalerne, ifølge en ny forskningsrapport.
  • NTB-AP-AFP

Hittil har de eneste kjente levningene av denisovanere bestått av noen få bein og tannstumper fra en hule i Sibir. DNA fra disse fossilene viste et slektskap til neandertalerne, men ellers var det lite å hente.

Den siste oppdagelsen ble gjort rundt 2.300 kilometer lenger sørøst, i Gansu-provinsen i Kina. Den høyre halvdelen av et kjevebein er minst 160.000 år gammel, kunne forskere rapportere i tidsskriftet Nature onsdag.

Fragmenter av proteiner

Ingen DNA ble funnet, men forskerne klarte å innhente fragmenter av proteiner som de sammenlignet med det sibirske arvematerialet. Dermed kunne de påvise at fossilet kom fra et eksemplar av Homo denisova, og at denne menneskearten levde flere tusen meter over havet.

Denisovanere levde samtidig som neandertalerne, som begge kan ha blitt utryddet av det moderne mennesket. Funnet i Sibir var anslått å være 80.000 år gammelt, men kjevebeinet fra Tibet nå gjør at forskerne mener denisovanerne var både flere og eldre og hadde langt større utbredelse enn tidligere antatt.

Les også

Gutt født med DNA fra to kvinner og én mann

Hittil har man undret seg over hvorfor det sibirske DNA-et viste tegn til at denisovanere var tilpasset et liv i høyden når beinstumpene ble funnet relativt nært havflaten. Den kinesiske hulen ligger imidlertid på Tibetplatået, rundt 3.280 meter over havet.

Forskerne er svært overrasket over at en av våre slektninger kunne leve i det kalde klimaet og den tynne luften på den tida, over 100.000 år før Homo sapiens dukket opp der.