Verden

Seks spørsmål og svar om Trumps mur mot Mexico

Donald Trump har undertegnet en ordre om at byggingen av en mur på Mexico-grensen kan starte.

En nylig utbygget del av det eksisterende grensegjerdet nær Ciudad Juarez i Mexico: Ca. 1000 kilometer av den 3200 km lange grensen har en form for barriere.
 • Kjetil Hanssen
  Kjetil Hanssen
  Journalist

Trump møtte onsdag i Departementet for innenlands sikkerhet. Der sa han at han har signert en ordne om å gjennomføre sitt valgløfte om å bygge en grensemur mot Mexico, ifølge AP.

1. Hvor lang og høy skal muren bli?

– Jeg skal bygge en stor mur på vår sørlige grense, sa Donald Trump allerede da han lanserte seg som presidentkandidat sommeren 2015.

Hvor lang? Grensen mellom USA og Mexico er på omtrent 3200 kilometer. På drøyt 1000 kilometer av denne strekningen er det i dag bygget hindringer i form av gjerde eller barrièrer som skal stoppe kjøretøyer. Hvis disse grensehindringene fra forrige tiår regnes som bra nok, gjenstår 2200 kilometer, muligens unntatt noen strekninger der terrenget er slik at det i seg selv stopper folk fra å passere grensen ulovlig.

Trump underskrev onsdag en ordre om å starte byggingen av en mur mot Mexico. Presidentordren også at administrasjonen kutter i føderale overføringer til amerikanske byer der lokale myndigheter har innført egne lovverk for å beskytte innvandrere som oppholder seg ulovlig der. Han vil også ansette 5000 nye grensevakter.

Trump har sagt at kanskje så mye som halvparten av strekningen er av denne kategorien. En stor del av grensestrekningen består av elven Rio Grande, og i her er det i liten grad bygget barrierer.

Hvor høy? Trump selv har sagt «høy» og antydet for ett år siden en høyde på 10–12 meter.

Flere steder i California er det store åpninger i det eksisterende grensegjerdet.

2. Hvem skal muren stoppe?

Hensikten er å stoppe strømmen av illegale innvandrere fra Mexico og andre latinamerikanske land.

Det bor drøyt 11 millioner illegale innvandrere i USA – halvparten av dem er mexicanere. Mange av dem bor i sørlige delstater som Texas og California, men også en solid andel oppholder seg i New York og New Jersey.

Antallet har vært fallende de siste årene. Mexicanere som pågripes ved grensen, har falt betydelig det siste tiåret, viser tall fra USAs grensestyrke.

Rundt årtusenskiftet tok de rundt 1,6 millioner årlig. I 2015 var tallet 188.000. I mellomtiden er grensekontrollen skjerpet og det er bygget gjerde på deler av strekningen. I fjor høst viste tallene at antall ankomster var høyere enn før og antagelsen var at mange ville rekke frem før Trump stenger grensen.

3. Hvilke problemer vil murbyggerne støte på?

En rekke hindre og vanskeligheter møter dem som vil bygge muren.

 • Mange steder langs grensen er grunnen privateid og det kan by på vanskeligheter å få kjøpt eller ekspropriert eiendommene. I Texas støtte man på slike problemer da man bygget gjerder i 2006.
 • En traktat mellom USA og Mexico bestemmer at det ikke kan bygges noe som forhindrer vannets løp i grenseelven Rio Grande og andre vassdrag der.
 • Langs grensen i California lever 18 beskyttede arter og langs grensen i Arizona er antall sårbare og truede arter 39. Miljøvernere anla en rekke forsinkende søksmål forrige gang det ble bygget.

4. Har Trump en strategi for å få Mexico til å betale?

Donald Trump sa fra første dag i sin valgkamp at Mexico, ikke amerikansk skattebetalere, skulle betale for muren. Senere har han sagt at USA skal legge ut og deretter få pengene igjen av Mexico. Mexicos president og andre politikere i landet har derimot gjort det klart at det er uaktuelt for dem å bruke penger på Trumps mur.

Så, har han en plan? Det er ikke lagt frem noe ferdig opplegg for hvordan han skal tvinge eller overtale dem til å punge ut. Han har imidlertid hentydet til både tollsatser, gebyrer på grensepasseringer og gebyrer på penger innvandrere til USA sender hjem – samt å true med å stoppe slike utbetalinger.

– Jeg sier bare at det vil bli betalt. Det vil skje på et eller annet vis, kanskje et komplisert vis, sier Trump i et intervju med ABC News onsdag.

5. Hva vil det egentlig koste?

Da det ble bygget grensegjerder i 2008, var snittprisen på over 30 millioner kroner pr. kilometer. Med en slik pris ender muren på 66 milliarder kroner. Trump har selv antydet noe slikt. Trolig er dette anslaget for lavt, fordi det er de enkleste delene som er utbygget og med mindre barrièrer enn Trump trolig ser for seg. Andre anslag varierer fra 133 milliarder kroner til over 400 milliarder kroner, skriver Financial Times.

Arbeidere forsterket og forhøyet denne seksjonen av grensegjerdet i New Mexico i fjor høst.

6. Når står den ferdig?

I et helt ferskt intervju med ABC sier Trump sier at arbeidet skal starte med én gang, i tråd med ordren han underskrev onsdag.

– Så raskt vi kan, så raskt vi rent fysisk kan gjøre det. Jeg vil si i løpet av måneder. Planleggingen begynner straks, sier Trump.

På sin pressekonferanse i januar sa han: «Jeg kunne ventet et år – halvannet – til vi er ferdige med forhandlingene med Mexico, de vil starte med en gang vi inntar kontorene, men jeg vil ikke vente.»

De tusen kilometerne som ble bygget fra 2006, tok over seks år å ferdigstille. eksperter har i amerikanske medier anslått en byggeperiode på 5–10 år. Trump har selv sagt at det skal gå så fort at «hodet deres vil spinne».

Les mer om

 1. USA
 2. Mexico
 3. Donald Trump
 4. Grensekontroll