Verden

Cape Town kan bli verdens første storby som går tom for vann

Den berømte og vakre sørafrikanske byen ved Kapp det gode håp er rammet av sin alvorligste tørke på 100 år. Verst går det ut over de fattigste blant capetownerne.

Vannreservoarene tømmes. Dette er Theewaterskloof-dammen nær Cape Town.
  • Jørgen Lohne

Det er nå under 100 dager til vannkranene i Cape Towns husholdninger blir helt tørre, «null-dagen» er 21. april:

– Vi kan ikke lenger nøye oss med å be folk slutte å sløse med vann. Vi må tvinge dem, konstaterer ordfører Patricia de Lille, ifølge BBC:

– Til tross for alle våre oppfordringer gjennom flere måneder er fortsatt 60 prosent av innbyggerne egoistiske nok til å bruke mer enn de tillatte 87 liter vann hver dag.

  • Familiebånd, lekkasjer og et bryllup: Sør-Afrika rystes av korrupsjonsskandale.

Snart går kranene i Cape Town tørre, og det vil særlig gå ut over de fattige.

Større problemer enn at plenen blir brunsvidd

Rasjoneringen ordføreren viser til, innebærer at capetownerne er pålagt å klare seg med godt under halvparten av gjennomsnittlig norsk forbruk: Hver nordmann bruker daglig 190 liter kommunalt vann, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Patricia de Lille er frustrert over at byens innbyggere ikke følger restriksjonene hver enkelt er pålagt.

En person trenger cirka 15 liter vann pr. minutt for å dusje, og samme mengde går med til å spyle et toalett, ifølge den sørafrikanske kampanjen WaterWise.

Cape Towns myndigheter har nå gitt ordre om at ingen må dusje lenger enn to minutter.

Og det er strengt forbudt å spyle bilen med slange eller fylle opp badebassenget i hagen.

Kø for å fylle opp bøtter og tanker fra en kilde.

Men dette fremstår som luksusproblemer for mange i storbyen, mener en norsk forsker som har arbeidet mye med Sør-Afrikas vannressursforvaltning:

– Mennesker som bor i townshipene – de fattigste bydelene, får ofte hele sin vannforsyning fra en pumpe på gårdsplassen som deles av flere familier. Mediene har en tendens til å omtale denne krisen fra middelklassens perspektiv. Men de fattige i Cape Town må fra før av klare seg med minimalt av ressurser og rammes hardest, sier førsteamanuensis Synne Movik ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Kanner er fylt opp med vann og bæres hjem. Fra 1. februar blir restriksjonene strengere.

– Kan de rike kjøpe seg fri fra beinhard rasjonering?

– I teorien skal alle innordne seg påleggene om redusert forbruk. Men hva som skjer i praksis, er en annen historie. Enkelte kilder rapporterer at under halvparten av innbyggerne følger restriksjonene. Og de som har råd til det, kan skaffe vann annetsteds fra, for eksempel ved å bore etter grunnvann. Etter at det hvite mindretallsstyret ble avskaffet i 1994, gjorde myndighetene en kjempejobb for å sikre flere tilgang til drikkevann. I 1996 ble retten til rent drikkevann anerkjent som en menneskerett i grunnloven. Men fortsatt er det store utfordringer knyttet til sosiale ulikheter på dette livsviktige området, sier forskeren.

Arbeidere borer etter grunnvann på en privat eiendom i Cape Town.

Politiske faktorer

– Hvorfor er nettopp Cape Town kommet i en så akutt situasjon?

– En hovedårsak er tre års vedvarende tørke. Regnet som normalt fyller opp vannreservoarene, er uteblitt, og enkelte klimatologer beskriver situasjonen som en tusenårshendelse, sier vannforskeren, men konstaterer at «dette handler ikke bare om regn, men også om politikk»:

– Cape Town og provinsen Western Cape er styrt av partiet Democratic Alliance (DA), som er det største opposisjonspartiet i Sør-Afrikas nasjonalforsamling. Samarbeidet med sentralmyndigheter kontrollert av regjeringspartiet ANC (African National Congress), fungerer ikke særlig bra. De regionale DA-myndighetene har i lengre tid ønsket å erklære hele provinsen som katastrofeområde på grunn av tørken, men dette er blitt trenert av regjeringen. Department of Water and Sanitation sliter med økonomien og har store gjeldsproblemer. Vanndepartementet har dermed
ikke satt av de nødvendige midler til krisehåndtering i Western Cape. Videre blir unødvendig mye av Cape Towns vannreserver brukt til jordbruksvanning i regionen, sier Movik.

Godt synlig advarsel om vannrestriksjonene.

Enda strengere sparing

Ordfører de Lille håper fortsatt at Cape Town skal klare å unngå at 21. april blir «nulldagen» for vannforsyning. Men siden de allerede strenge påbudene om sparing ikke har virket, blir tiltakene snart adskillig mer drastiske:

Fra 1. februar blir dagsrasjonen redusert fra 87 liter til bare 50 liter pr. person.

Les mer om

  1. Tørke
  2. Sør-Afrika
  3. ANC
  4. Storby