Verden

Norge tør ikke bytte Kina-ambassadør nå

Utenriksminister Espen Barth Eide (t.v) slipper å tenke på hvem som skal bli ny ambassadør i Kina. Børge Brende, som ifølge flere medier blir ny utenriksminister, får avgjørelsen om ny Kina-ambassadør i fanget.

Norges ambassadør til Kina blir værende til forholdet til kineserne er bedret.

  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Etter at Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010 har Norges forhold til Kina vært kjølig. Så kjølig at Norge ikke vil skifte ut ambassadøren.

Nylig offentliggjorde Utenriksdepartementet søkerlistene til 26 ambassadørposter. Men en ambassadørpost var ikke utlyst denne gangen, nemlig jobben som ambassadør i Beijing.

Dagens ambassadør, Svein O. Sæther (65) har hatt jobben siden 2007. Han har allerede sittet godt over ett år lenger enn hva som er vanlig for ambassadører. Når stillingen ikke utlyses nå, er den ikke med i flytteplanen for neste sommer. Dermed kan det bety at skifte eventuelt først skjer en gang i 2015.

Kilder i Utenriksdepartementet sier til Aftenposten at det er klart at Norge ikke ønsker å skifte ambassadør før en har et bedre forhold til Kina. Ingen vil offentlig bekrefte at det man frykter er at Kina ikke skal godta en ny ambassadør. Når det skiftes skal vedkommende godtas av vertslandet. Dette kan vertslandet trenere, som et ledd i et politisk spill, om forholdet er dårlig.

Håper på tøvær

På direkte spørsmål fra Aftenposten om hvorfor en ikke har valgt å utlyse denne ambassadørjobben i årets store utskifting, sier underdirektør Frode Andersen dette:

Norges Kina-ambassadør Svein O. Sæther blir værende.

— Det er ikke uvanlig at stasjonssjefene på store utenriksstasjoner sitter lengre enn gjennomsnittet. I Utenriksdepartementet har man siden prisen til Liu ble offentliggjort og forholdet til Kina kjølnet, forsøkt å tine det opp igjen. Dette har nå høy prioritet i departementet, noe som bekreftes av Andersen.

Prioriteres

— Regjeringen arbeider aktivt for å bringe det bilaterale forholdet med Kina tilbake på rett spor, svarer han på spørsmål om hva som skjer på dette området.

Kinesiske myndigheter har hatt betydelige problemer med å se at Nobels fredspris ikke kan kobles til norske myndigheter. Nobelkomiteen oppnevnes av Stortinget og de fleste av dem som sitter der har lang fartstid som politikere. Dagens leder Thorbjørn Jagland til og med som statsminister og partileder.

Etter det Aftenposten har grunn til å tro er også en av årsakene til at ambassadør Sæther blir sittende lenger at det er andre utskiftninger ved ambassaden. Derfor vil en ikke skifte ut også ambassadøren.

I helgen meldte flere medier at Børge Brende blir utenriksminister i den nye regjeringen. I går skrev VG at Brende får jobben blant annet med tanke på at han kan løse Norges problematiske forhold til Kina. Han har et bredt Kina-nettverk etter vervet som rådgiver for den kinesiske regjeringen i China Council.