Arkeologer fant 2000 år gamle mumier – og hevder de fikk en hilsen fra de døde

En gravplass med flere titalls mumiekister er oppdaget nær byen Minya, sør for Kairo. Svært viktig funn, sier norsk egyptolog.

Utgravingsmedarbeider med en av kistene som er avdekket.

– Dette er bare begynnelsen, sier fortidsminne-minister Khaled al-Enany. Han opplyser at gravfunnet så langt omfatter 40 kister samt smykker, keramikk og en gull-maske.

Gravene er funnet på åtte ulike steder i området i løpet av de siste tre månedene, opplyser Mostafa Waziri, som leder det arkeologiske arbeidet og som hevder han fikk en svært overraskende, skriftlig hilsen fra de avdøde under utgravingen.

Arbeidere sikrer en av sten-sarkofagene.

Fem års arbeid gjenstår

Sjefarkeologen venter å finne adskillig mer enn det som til nå er avdekket:

– Utgravningene er beregnet til å vare fem år. Målet er å finne alle som er begravet her, sier Waziri.

Alle gjenstander som er funnet, stammer fra tiden før den ptolemeiske periodes begynnelse cirka 300 år f.Kr., ifølge BBC.

– Meget snart åpner vi en ny arkeologisk attraksjon i Egypt, forsikrer minister Al-Enany.

Varsom børsting av en av kistene.

Norsk ekspert: Funnet merker seg ut

– Ingen tvil, dette er et stort og viktig arkeologisk funn, sier egyptologen Pål Steiner ved Universitetet i Bergen:

– Mumiekistene til 40 personer i eliten til en av de daværende viktigste byene i Egypt vil kunne fortelle forskerne svært mye.

Pyramidenes land er smekkfullt av oldtidsminner. Hvert eneste år blir det kjent at nye kulturskatter er oppdaget. For knapt en måned siden fant arkeologer den 4400 år gamle graven til en prestinne like ved de store pyramidene i Giza utenfor Kairo. Steiner og hans ekspertkolleger anslår at bare 10–20 prosent av det som bør graves frem fra egyptisk sand, til nå er funnet:

– Og det er jo egentlig helt fantastisk, etter at arkeologer har saumfart dette landet i mer enn to hundre år. Men til tross for den store mengden funn som stadig gjøres, vil jeg nok si at denne siste oppdagelsen i Minya merker seg ut. Jeg tror særlig det vil være interessant å studere det som blir funnet av inskripsjoner og andre tekster. Dette området spilte en avgjørende rolle for religiøst liv i det vi på norsk kaller sen-perioden i egyptisk oldtidshistorie, sier Steiner.

En godt bevart kiste av tre. Arkeologene mener det er prester som er begravet på funnstedet i Minya.

Mumifiserte prester

Sjefarkeolog Mostafa Waziri sier at mange av gjenstandene som avdekkes på utgravingsstedet i Minya, har tilhørt prester som er blitt begravet der. Prestene dyrket den gamle egyptiske guden Tot.

Det også funnet fire godt bevarte krukker med lokk dekorert som ansiktene til guden Horus’ sønner.

– Krukkene inneholder fortsatt de avdødes mumifiserte indre organer. Hieroglyfisk tekst gir opplysninger om personenes navn og titler, sier Waziri.

Kistene med de døde ligger side om side på gravstedet.

«Vidunderlig» budskap fra den andre siden

Men hvordan fikk egentlig arkeologene den angivelige hilsenen fra de døde?

Waziri beskriver det som en «vidunderlig opplevelse»:

På selveste nyttårsaften 2017 ble det funnet et halssmykke med følgende hieroglyf-tekst «Godt nyttår».

– Dette er et budskap som er sendt til oss fra det hinsidige, uttaler vitenskapsmannen.