Trumps nye toppfolk er helt uenige med Trump på flere punkter

USAs påtroppende forsvarsminister og CIA-sjef snakker ganske annerledes om Russland, Iran, tortur, NATO og troen på amerikansk etterretning enn det Donald Trump selv gjør.

James Mattis (t.v.) og Mike Pompeo er Donald Trumps valg som henholdsvis forsvarsminister og CIA-sjef.

Torsdag ble den pensjonerte generalen James Mattis og politiker Mike Pompeo spurt ut i det amerikanske senatet. De to skal bli henholdsvis forsvarsminister og CIA-sjef i Donald Trumps administrasjon.

Da påtroppende utenriksminister Rex Tillerson ble spurt ut dagen før, avvek mye av det han sa fra Donald Trumps retorikk. Det samme skjedde torsdag da Mattis og Pompeo skulle gjøre seg lekre for senatspolitikerne som skal godkjenne dem.

Liker ikke «Mad Dog»

Den tidligere generalen og marineinfanteristen Mattis har kallenavnet Mad Dog – et kallenavn Trump ofte bruker, men som han selv er litt brydd av, kom det frem i høringen. Her er noen andre – og langt viktigere – saker der de to foreslåtte toppene sendte andre signaler enn sjefen.

Beskriver Russland som største trussel

Donald Trump har ofte rost president Vladimir Putin og sagt at de to og landene vil komme bedre overens med ham ved roret.

James Mattis rangerte i høringen Russland som den største trusselen mot USA. Han ønsker også å lage en strategi for å «konfrontere Russland for det landet har gjort», sa han på spørsmål om sanksjoner. USA og andre vestlige land har sanksjoner mot Russland etter erobringen av Krim-halvøya fra Ukraina.

Pompeo snakket for sin del om et «aggressivt» Russland som truer Europa og gjør lite i kampen mot IS.

Vil respektere Iran-avtalen

Mens Trump og hans folk har vært sterke kritikere av atomavtalen med Iran, hadde Mattis en annen innfallsvinkel, selv om han er kjent for sterke meninger mot Iran.

– Jeg mener dette er en ufullkommen våpenkontrollavtale. Det er ikke en vennskapstraktat. Men når USA har gitt sitt ord, må vi stå ved det og arbeide sammen med våre allierte, sa Mattis.

Pompeo har som politiker villet skrote avtalen, men sier han som CIA-sjef nøytralt vil vurdere overholdelsen av den.

Mener øl og røyk fungerer bedre en tortur

– Jeg vil gjeninnføre waterboarding (vanntortur), og jeg vil gjeninnføre metoder som er helvetes mye verre, sa Trump i valgkampen. Etter valget skal han ha blitt imponert av nettopp Mattis, som forklarte at øl og røyk fungerer bedre i avhør. Torsdag sa påtroppende CIA-sjef Pompeo at ikke vil gjeninnføre vanntortur selv om presidenten skulle kreve det.

Høy tillit til USAs etterretning

Trump har den siste tiden i flere sammenhenger uttrykt sterk tvil til USAs etterretningsorganer – blant annet om hacking-saken og lekkasjer. Mattis sa onsdag han hadde en «veldig, veldig høy grad av tillit» til USAs etterretning. Pompeo sa at han ikke hatt sett noen tegn til at hacking-konklusjonen var feil og at CIAs folk «ville gå gjennom ild» for landet.

Snakket positivt om NATO

Trump antydet i valgkampen at allierte land som ikke satset nok penger på forsvaret, kanskje heller ikke bør vente seg hjelp av USA. Mattis sa følgende torsdag:

- Historien er tydelig: Land med sterke allierte blomstrer, og de uten visner.

Han sa også at NATO er den mest suksessrike militæralliansen i historien.

– Tror sjefen vil instruere

– Det er en masse paradokser og motsetningsfylte uttalelser om viktige saker. Dette blir en interessant administrasjon å følge, sier Svein Melby, ekspert på amerikansk sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier.

– Jeg har vel en mistanke om at det er sjefen som kommer til å instruere sine rådgivere mer enn omvendt, legger han til.

Melby påpeker at administrasjonen vanligvis vil tilpasse seg til sine forventninger om hvordan sjefen opptrer.

– Men han kan jo opptre rimelig improvisert, sier han.

  • I USA er det strid mellom etterretningstjenestene og påtroppende president Donald Trump. Moskva-korrespondent Per Anders Johansen, USA-korrespondent Kristoffer Rønneberg og utenriksmedarbeiderne Steinar Dyrnes og Alf Ole Ask analyserer tilliten til etterretningstjenestene.

Hør sendingen i spilleren under eller SoundCloud, i Itunes eller fra vår RSS-strøm.