Verden

90 prosent av verdens land er blitt mer positive til homofile

Ny studie gir optimisme for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Metastudie viser at størstedelen av verden går i homopositiv retning. Nestleder for Landsforeningen for lesbiske, homofile og transpersoner i Oslo og Akershus, Veronica Berglyd Olsen, minner om at det fortsatt er store utfordringer.
 • Ingeborg Senneset
  Ingeborg Senneset
  Journalist

Metastudien «Public Attitudes toward Homosexuality and Gay Rights across Time and Countries» tar for seg svarene på 2000 spørsmål besvart i hundrevis av undersøkelser utført mellom 1981 og i dag. Målet var å se hvordan holdninger til homofile og homofiles rettigheter har endret seg over tid og på tvers av land.

Blant nøkkelfunnene:

 • 91 prosent av europeiske land aksepterer homofile i høyere grad enn for 20 år siden.
 • Det er mer sannsynlig at kvinner enn menn aksepterer homofile og lesbiske.
 • Det er i 98 prosent av landene større sjanse for at de under 30 enn de over 65 år mener at det ikke er noe galt i likekjønnede ekteskap

Store variasjoner fra land til land

Selv om aksepten globalt sett øker, er det store variasjoner fra land til land. Noen eksempler fra de ulike studiene forskerne har arbeidet ut ifra, viser spennet:

 • Mens svenskene gjerne vil ha homofile naboer (96,4 prosent), er det kun 4 prosent i Jordan som mener det samme.
 • I Nederland mener 69,8 prosent at sex mellom likekjønnede er helt greit, mens bare 2,1 prosent i Tyrkia er enige i det.
 • 80,8 prosent av danskene er positive til homofile statsledere, i Slovakia er tallet 6,8.
 • På Island mener 60,5 prosent at homofili alltid kan rettferdiggjøres. Av armenere er prosentandelen som mener det samme forsvinnende 0,1.

— Verden går fremover, med det er store utfordringer

Det er bra at verden går fremover, mener nestleder for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Oslo og Akershus, Veronica Berglyd Olsen.

Hun er ikke overrasket over at det er den yngre generasjonen som står for mye av endringen.

— Men vi skal ikke glemme at det er den eldre generasjonen som har opplevd den mest radikale omveltningen i holdninger til LHBT-befolkning (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, red.anm.).

Studien viser også at globalt sett står vi fortsatt overfor store utfordringer, påpeker Olsen.

- At det er gode forhold noen steder, veier ikke opp for at situasjonen er svært vanskelig andre steder.

Bård Nylund påpeker at fremgangen i homovennlighet i flere land er marginal.

— Menneskerettigheter er universelle, og vi må fortsette å utøve press mot nasjoner som undertrykker sin LHBT-befolkning. Det er også stort behov for å forbedre hvordan vi mottar mennesker som flykter fra disse regionene fordi de forfølges for sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

- Tallene gir oss ikke mulighet til å legge bort engasjementet

Det er nok riktig som studien sier, at det verden over er slik at folk blir mer homovennlige, bekrefter Bård Nylund, leder for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH).

- Men: I svært mange av disse landene er fremgangen marginal, og befolkningen er i utgangspunktet overveldende homonegative.

Nylund er født samme år som de første undersøkelsene i studien ble utført. LLH-lederen mener utviklingen i Vest-Europa har vært enorm i hans levetid.

— I Øst-Europa ser vi derimot at flere og flere stater strammer grepet. I over 70 land er homoseksualitet fortsatt kriminalisert, flere av disse har dødsstraff, og det ser ikke ut som om disse landene har planer om avkriminalisering med det første, sier Nylund.

— Vi skal selvsagt glede oss over fremgang, men tallene gir oss ikke mulighet til å legge bort engasjementet for dem som lever i land og miljø hvor det fremdeles er store utfordringer knyttet til det å leve som homofil.

Studien er utgitt av NORC ved University of Chicago og tenketanken Williams Institute.

 • Mer om LHBT:
  Hilde Harbo kommenterte i forbindelse med Pride:
Les også

Fra skam til stolthet

Aftenposten møtte en ugandisk homoaktivist i Oslo:

Les også

«Jeg spurte en norsk homofil kvinne, føler du at du er trygg? Hun sa nei.»

Tom Hedalen i Human-Etisk Forbund i debattinnlegg:

Les også

Det også finnes religiøse grupperinger i Norge som tviholder på å rangere mennesker etter hvem de elsker

Kronikk av Veronica Berglyd Olsen:

Les også

 1. For de av oss som blir tildelt feil kjønn ved fødselen er det en lang vei å gå for å få være den vi er

Les mer om

 1. Forskning og vitenskap
 2. Homofili
 3. LHBT