Ankedomstol sa nei til Trump: - Sees i retten, svarer presidenten

President Donald Trump reagerte spontant på Twitter da han gikk på en alvorlig juridisk smell i natt.

President Donald Trump får ikke gjeninnført innreiseforbudet sitt. Ankedomstolen opprettholder forføyningen av hans presidentordre om å nekte personer fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen innreise til USA.

En føderal ankedomstol i San Francisco avviste i natt president Donald Trumps krav om å gjeninnføre det svært kontroversielle innreiseforbudet han innførte ved månedsskiftet.

Samtlige tre dommere i ankedomstolen stemte for å forkaste Trump-administrasjonens krav.

Innreiseforbudet ble, ifølge Trump-administrasjonen, innført for å forhindre terrorister fra å reise inn i USA. Innbyggere fra syv hovedsakelig muslimske land ble midlertidig nektet innreise til USA samtidig som Trump stengte grensene midlertidig for alle flyktninger.

Rundt 60.000 personer antas å ha mistet visumet til USA da Trump innførte forbudet. En kaotisk utrulling av presidentordren førte også til stor forvirring om hvem som faktisk var omfattet.

Presidentordren var gyldig i under en uke før den ble midlertidig opphevet av en føderal dommer i delstaten Washington for en uke siden. I mellomtiden stilte tusenvis av mennesker opp for å demonstrere på flyplasser over hele USA.

Ber Trump-velgerne om å vise sin støtte

Ikke mange minuttene etter at dommerne hadde offentliggjort sin avgjørelse, svarte USAs president på Twitter – i store bokstaver:

– Dette er en politisk avgjørelse fra rettens side, la han til i et kort intervju med NBC News, en uttalelse som minnet om Twitter-meldingen der han raste mot den «såkalte dommeren» som sørget for at innreiseforbudet hans ble stanset.

I tillegg sendte staben hans en e-post til de mange millioner menneskene på e-postlisten han brukte i valgkampen. I e-posten ber Trump-medarbeiderne om at støttespillerne hans signerer et opprop for å vise støtte til presidenten.

– Vi må vise president Trump at det ameirkanske folket støtter innsatsen hans for å holde det amerikanske folk TRYGGE, heter det i e-posten.

Kjennelsen fikk også Hillary Clinton, som tapte presidentvalget for Donald Trump, til å sende ut en sjelden melding på Twitter der hun kun konstaterte at dommerne var enstemmige:

Justisdepartementet har foreløpig ikke sagt annet enn at de ser på ankedomstolens kjennelse, men Trumps reaksjon tyder på at saken trolig blir anket videre til Høyesterett.

Høyesterett har – frem til Neil Gorsuch, som nylig ble nominert av Trump, eventuelt blir innsatt som høyesterettsdommer – kun åtte medlemmer. Skulle saken ende opp med et uavgjort-resultat, vil torsdagens kjennelse fra ankedomstolen bli stående.

Bruker Trumps snakk om muslimforbud som bevis

I ankesaken argumenterte Trump-administrasjonens advokater for at dommeren i Washington ikke hadde rett til å blande seg inn i presidentens innreiseforbud. Dette var ankedomstolen ikke enig i, noe de gjorde svært tydelig i kjennelsen:

– Det finnes ingen presedens som støtter denne påstanden, og den er i strid med den grunnleggende strukturen i vårt konstitusjonelle demokrati, heter det i kjennelsen.

Et element i saken har vært spørsmålet om innreiseforbudet kan settes i sammenheng med Trumps valgløfte om å innføre et generelt forbud for muslimer mot å reise til USA, noe som ville vært grunnlovsstridig å gjøre.

Ankedomstolen ser i kjennelsen sin ut til å akseptere at Trumps mange valgløfter om et muslimforbud kan regnes som bevis for at innreiseforbudet hadde til hensikt å diskriminere på bakgrunn av en persons religiøse tro.

Flere observatører fremholder akkurat dette som et sentralt punkt i kjennelsen, deriblant Terry Moran i ABC News:

En kvinne demonstrerer mot innreiseforbudet utenfor ankedomstolen i San Francisco. Torsdag avgjorde dommerne at forbudet fortsatt stanses.