Slik mener selskaper og delstater at innreiseforbudet svir økonomisk

58 nye teknologiselskaper og 17 nye delstater har meldt seg på i kampen mot president Donald Trumps innreiseforbud.

Nazanin Zinouri (29) blir ønsket velkommen hjem av hunden sin, Dexter, og venner. Den iranske ingeniøren som studerte i USA, ble strandet utenfor landet da innreiseforbudet ble innført. Mandag kom hun seg tilbake til Sør-Carolina.

Tirsdag kveld norsk tid behandlet en føderal ankedomstol i California saken om Trumps midlertidige innreiseforbud. I løpet av de neste dagene avgjør dommerne om innreiseforbudet igjen skal håndheves etter at det fredag ble stoppet av en lavere føderal domstol. Forbudet ble innført for å forhindre terrorister fra å reise inn i USA.

Apple, Microsoft og Google

Først meldte 96 av USA store teknologiselskaper seg med et juridisk støtteskriv – et såkalt amicus brief, som forelegges domstolen. De siste dagene har mange flere meldt seg. Nå står 154 selskaper bak dokumentet. Blant selskapene som protesterer, er Microsoft, Apple, Facebook, Google, Airbnb, Uber, Fitbit, Snap, Strava, Dropbox, eBay, Levi Strauss, PayPal, Netflix. Det som ser ut til å være president Trumps favorittmedium, Twitter, er også på listen.

Donald Trump møtte i desember mange av landets teknologitopper, her med PayPal-gründer Peter Thiel og Apple-sjef Tim Cook. Begge disse selskapene mener de taper på innreiseforbudet.

– Rammes økonomisk

Selskapene argumenterer med at de rammes økonomisk av presidentordren. Den stoppet innreise fra syv land i 90 dager og åpnet for at det kan gjelde flere land senere.

Her er argumentene selskapene har lagt frem for retten:

Foretaksomme innvandrere

De mener USAs nyvinninger og vekst er nøye knyttet til innvandring. Innvandrere eller barn av innvandrere grunnla 200 av selskapene på Fortune 500-listen, selskaper som Apple, Kraft, Ford, General Electric, AT&T, Google, McDonald’s, Boeing og Disney.

De viser til at mellom 2006 og 2010 sto innvandrere for 28 prosent av alle nystartede selskaper. De minner også om at hver tredje amerikanske nobelprisvinner i fysikk, kjemi og medisin siden år 2000 er innvandrere.

Vrient å verve vinnere

Presidentordren gjør det, anfører de, vanskeligere og dyrere for amerikanske selskaper å rekruttere fremragende talenter til USA. Selskapene og de ansatte vil ikke orke å gjennomgå en dyr og vrien visumprosess hvis de risikerer å bli stoppet på grensen eller holdt unna familie og venner utenlands.

96 teknologiselskaper leverte et juridisk støttebrev til retten mot Donald Trumps presidentordre om innreiseforbud. Siden har ytterligere 58 selskaper stilt seg bak innspillet.

Frykter gjengjeld

De frykter at andre land vil iverksette lignende tiltak mot USA og viser til en undersøkelse om at hver forretningsreise utenlands i gjennomsnitt øker eksporten med 36.000 dollar årlig. De viser også til rapporter om at General Electric kan gå glipp av milliardkontrakter i Irak som følge av forbudet.

Vil sky investeringer i USA

Flernasjonale selskaper vil ha en sterk drivkraft – også fra egne ansatte – til å basere seg utenfor USA, til å flytte ut eller investere utenlands. Utenlandske selskaper vil ha betydelig mindre ansporing til å investere i USA. Amerikanske arbeidere og USAs økonomi vil til syvende og sist bli skadelidende, mener selskapene.

19 delstater og DC mot Trump

Det er delstatene Washington og Minnesota som på nasjonalt plan foreløpig fikk stoppet innreiseforbudet. Samme dag som ankedomstolen hørte partene, leverte 17 andre delstater og hovedstaden Washington DC til retten et støtteskriv. De mener de har en rettslig interesse i saken siden forbudet rammer dem økonomisk.

Et par av disse delstatene har for øvrig guvernør fra Trumps parti, som Iowa og New Mexico. De legger frem tre hovedargumenter for hvordan forbudet svir økonomisk for dem: For det første rammes statlige universiteter, for det andre statlige helseinstitusjoner og for det tredje reduseres skatteinntektene fra besøkende turister, studenter og forretningsreisende.

Et lite antall personer møtte tirsdag opp utenfor rettslokalet i San Francisco for å protestere mot innreiseforbudet.

Trøbbel for universitetsansatte

Delstatene påpeker at ordren allerede forhindrer og skremmer fagfolk fra å komme og viser til at det gjelder lærerkrefter som allerede hadde sagt ja til å gå inn i konkrete stillinger. Universitetet i Massachusetts har for eksempel 120 ansatte som rammes av forbudet og Universitetet i Maryland, College Park, har 350.

Trøbbel for studenter

Lærestedene sier ordren har forstyrret opptaksprosessene, og de kan tape flere hundre millioner dollar i skolepenger. Eksempelvis har City University of New York ifølge rettspapirene 800 studenter på grunnivå som omfattes av ordren.

Trøbbel i helsetjenesten

Gjennom utvekslingsprogrammer drar delstatene nytte av turnusleger fra de aktuelle landene. Disse legene gir ofte helsehjelp til trengende innbyggere. I tillegg er det en rekke helseansatte i vanlige jobber med bakgrunn fra de aktuelle landene – 307 i Pennsylvania, opplyser delstatene overfor retten.

Tapte skatteinntekter

Delstatene mener de vil tape store skatteinntekter på at turister og studenter ikke kommer. I studieåret 2014/15 var det for eksempel 11.338 iranske studenter i USA, som bidro med 323 millioner dollar til økonomien.

Ifølge ForwardKeys, et selskap som analyserer flyreservasjoner, sank bestillinger av flybilletter til USA med 6,5 prosent i de åtte dagene forbudet ble håndhevet.

  • Skandaler gjør utfallet av vårens presidentvalg i Frankrike mer uforutsigbart. Tre av Aftenpostens eksperter analyserer situasjonen.
  • Hør sendingen i spilleren under eller på SoundCloud, i Itunes eller fra vår RSS-strøm.