FN: 18.000 sivile ofre i Ukraina

FNs kontor for menneskerettigheter (OHCHR) har nå bekreftet at 18.000 sivile er drepet eller såret i Ukraina-krigen. Men de sier at de reelle tallene trolig er langt høyere.

Tusenvis av sivile er drept i Russlands angrepskrig mot Ukraina. Et av ofrene var en ung jente som døde i russerne massive bombing av Mariupol tidligere i år.

FN sier det er ytterst vanskelig å få bekreftede opplysninger fra områder som ligger langs fronten mellom de krigførende parter.

Fra 24. februar, da Russland innledet sin invasjon av Ukraina, til 26. desember ble det registrert 17.831 sivile ofre. Av dem var det 6.884 drepte og 10.947 skadde, sier OHCHR.

Blant de drepte er det 429 barn.

– De fleste sivile ofrene ble rammet av eksplosiver med stor spredning, som artilleri, rakettsystemer med mange raketter, missiler og flyangrep, heter det.

Det hardest rammede området er Donbas som omfatter fylkene Donetsk og Luhansk.

FN understreker at de mener det reelle antallet ofre trolig er langt høyere, men at det fremdeles er krevende å få bekreftet døde og sårede.

Utenfor Mariupol finnes tusenvis av graver med uidentiserte ofre for krigen.

Fn har tidligere pekt på denne utfordringer gjelder en rekke byer, blant annet Mariupol. Den ukrainske havnebyen hadde rundt 450.000 innbyggere før den ble bombet i ukevis av russiske styrker og i stor grad ødelagt.

Ukrainske myndigheter hevder at mange tusen sivile, og kanskje titusenvis, er drept i byen. Den er nå under russisk okkupasjon og uavhengige organisasjoner har svært begrenset tilgang.

FN har tidligere beskyldt Russland for tilfeldig bombing og beskyting av sivile områder. Det har rammet skoler, sykehus og annen sivil infrastruktur.

De siste månedene har de russiske missilangrepene særlig vært konsentrert om strømnettet og vannforsyningen. Dette skal sørge for at Ukrainas innbyggere mister lys, oppvarming og vanntilgang. Ifølge ukrainske myndigheter er nå rundt ni millioner av landets innbyggere uten strøm.

Flere byer i Ukraina er nærmest utradert som følge av den russiske angrepskrigen. Her fra Bakhmut, som hadde rundt 70.000 innbyggere før krigen.