Verden

Hard kritikk av EUs planlagte innsats i Middelhavet

EU er mer opptatt av å beskytte egne grenser enn av å beskytte migranter, mener Redd Barna i Danmark. Amnesty International og Human Rights Watch slutter seg til kritikken.

I fjor ankom over 45.000 båtflyktninger Europa. Strømmen viser ingen tegn til å avta. Onsdag ble mer enn 1100 flyktninger plukket opp av den italienske marinen i farvannet utenfor Lampedusa. Foto: Italias marine / Reuters / NTB Scanpix
  • Ntb
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Torsdag besluttet EU-lederne å tredoble budsjettet til grensekontrollbyrået Frontex og deres Triton-operasjon i Middelhavet.

Støtten blir på drøyt 75 millioner kroner i måneden, tilnærmet det samme som Italias nå nedlagte søk— og redningsoperasjon Mare Nostrum.

Mens Mare Nostrum-operasjonen var en omfattende søke- og redningsoperasjon, som berget over 100.000 migranter fra Middelhavet, er Triton mer rettet inn mot kontroll av EUs yttergrense.

Handlingslammede

Visegeneralsekretær Jonas Keiding Lindholm i danske Red Barnet er ikke imponert over hva som kom ut av torsdagens EU-toppmøte.

— Elendig. EUs stats- og regjeringssjefer framstår som trøtte, slappe, handlingslammede og i villrede. Jeg savner lederskap, solidaritet og handling, sier han.

Ifølge handlingsplanen som ble vedtatt, skal Triton-operasjonen rett nok utvides til også å drive patruljering opptil 30 kilometer fra europeiske kyster.

Noen forsterket innsats på åpent hav, slik tilfellet var med Mare Nostrum-operasjonen, legges det derimot ikke opp til.

Italienerne opererte tidligere helt opptil kysten av Nord-Afrika, og kunne på den måten redde et stort antall migranter i havsnød.

Beskytter grensen

— Selv om de tredoblet budsjettet for Triton-operasjonen, så legger man opp til å beskytte EUs grenser, ikke mennesker på flukt, sier Keiding Lindholm.

— Man kunne ha sendt et klart signal om at man sto fast ved sine moralske forpliktelser om å hjelpe mennesker i nød, men redningsoperasjoner til havs er ikke nevnt med ett eneste ord, sier han.

Keiding Lindholm er lei av å høre politikere snakke om alle dilemmaene man står overfor.

— Man må hjelpe flyktningene der de er, og akkurat nå er de altså i båter eller i Middelhavets bølger, sier han.

Redde ansikt, ikke liv

Amnesty International slutter seg til kritikken og mener de europeiske lederne gjør for lite for å berge migranter i havsnød.

— Det vi har vært vitne til, har handlet om å redde ansikt, ikke redde liv, sier John Dalhuisen som leder menneskerettighetsorganisasjonens virksomhet i Europa og Asia.

— Dersom man ikke gjør det som trengs, kommer migranter og flyktninger til å fortsette å drukne, og Europa vil lide et skammelig nederlag, sier han.

Human Rights Watch er også kritisk til EUs operasjon Trion, og mener at det ikke er nok å øke antallet skip.

Skipene må patruljere utenfor kysten av Libya, for det er der de overfylte båtene med migranter synker, påpeker de.

Les også

  1. EU vil ødelegge smuglernes båter

  2. EU vil styrke grensekontrollen i Middelhavet

  3. Regjeringen fremskynder bidrag til Middelhavet

  4. Alternativ til dødsseilas: Et liv på gaten i Istanbul