Fem punkter der Trumps utpekte utenriksminister ikke er enig med sjefen sin. Og ett punkt der de to har samme mening.

Rex Tillerson (64) og Donald Trump (70) sier helt ulike ting om Russland. Men de to mennene har aldri snakket om USAs forhold til russerne, innrømmet Tillerson på høringen i Senatet på onsdag.

Exxon-sjef Rex Tillerson og Donald Trump.

Jobben som utenriksminister er trolig den mest profilerte av alle regjeringsposisjonene i det amerikanske systemet. Donald Trumps valg av den styrtrike Exxon-sjefen Rex Tillerson var både overraskende og uvanlig – texaneren Tillerson har, i likhet med den påtroppende presidenten, ingen erfaring fra statsapparatet tidligere.

Onsdag ble han grillet av medlemmene av utenrikskomiteen i Senatet. Tillerson, i likhet med de fleste andre personene Trump har utnevnt til sentrale roller, må godkjennes av et flertall av Senatets 100 medlemmer.

Republikanerne har 52 senatorer, noe som betyr at kun tre av dem trenger å si «nei» for å forhindre at Trump får viljen sin – så lenge alle de demokratiske senatorene sier det samme.

Høringen av Tillerson var preget av harde spørsmål, ikke minst fra republikaneren Marco Rubio, som prøvde – og mislyktes i – å få Tillerson til å stemple Russlands president, Vladimir Putin, som en krigsforbryter.

Men høringen avslørte flere andre punkter der Donald Trump og hans utpekte utenriksminister står langt fra hverandre politisk. Her er fire punkter der Tillerson og Trump har ulike syn:

1. Forholdet til Russland

Rex Tillerson mottok i 2013 en russisk ærespris fra Vladimir Putin. I høringen i Senatet denne uken, derimot, tok han en kritisk tone overfor russerne.

I åpningsreplikkene sine gjorde Tillerson det klart at han anser Russland som en «fare» for USA. Dette var overraskende for mange, fordi 64-åringen har jobbet tett med russiske myndigheter i sin kapasitet som Exxon-sjef.

– Det er ikke sannsynlig at vi kommer til å være venner. Våre verdisyn er altfor forskjellige, sa Tillerson om russerne.

Tillerson la til at han ville ha reagert mye kraftigere enn Obama-administrasjonen gjorde da Russland invaderte Krim-halvøya for tre år siden.

– De tok et territorium som ikke var deres, sa han.

Den tidligere Exxon-sjefen sa også at det ikke var noen grunn til å tvile på at Russland sto bak hackingen av demokratenes e-postservere i fjor, og han vedgikk at beslutningen om å gjennomføre et slikt cyberangrep trolig ikke kunne skjedd uten Vladimir Putins samtykke.

Donald Trump har gjort det til et poeng å ikke kritisere Russland eller Putin, og han sørget i sommer for å gjøre teksten om russerne i partiprogrammet mildere i tonen enn det var tidligere. Gjentatte ganger har Trump omtalt Putin, som han mener er en bedre leder enn Barack Obama, i rosende ordelag.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!

Trump har heller ikke sagt rett ut at han går med på at Russland sto bak hackingen. Selv på onsdagens pressekonferanse, der han sa at han «tror» det var russerne, fulgte han opp like etterpå med å si at «det kan også ha vært andre som gjorde det.»

Forholdet til Russland vil bli svært viktig for Trump-administrasjonen i årene som kommer, ikke minst på grunn av kampen mot IS i Syria. Derfor var det svært overraskende da Rex Tillerson i høringen innrømmet at han og Trump ikke har diskutert hvilket forhold USA bør ha til Russland fremover.

– Det har ikke skjedd ennå, sa han.

2. Handelsavtalen TPP

Et sentralt tema i Trumps valgkamp var motstanden mot handelsavtalen USA har inngått med andre land. Spesielt den nordamerikanske handelsavtalen NAFTA fikk unngjelde, som regel til stor jubel fra kjernevelgere som frykter at arbeidsplassene skal forsvinne til Mexico og andre land med billig arbeidskraft.

Trump snakket også ofte om handelsavtalen TPP, som USA i flere år har fremforhandlet med andre stillehavsland – med unntak av Kina. 70-åringen fastholdt at frihandelsavtaler som TPP – og en tilsvarende avtale med EU kjent som TTIP – utgjør klare trusler mot amerikanske arbeidsplasser.

TPP-forhandlingene var et viktig ledd av president Obamas forsøk på å vende USAs oppmerksomhet mot Asia, og avtalen ble støttet av et flertall av republikanerne i Kongressen helt til Trumps seier i presidentvalget så godt som drepte hele handelsavtalen.

Men Rex Tillerson gjorde det i høringen klart at han ikke deler Trumps motstand mot denne handelsavtalen.

– Jeg er ikke imot TPP, sa Tillerson, før han skyndte seg å legge til:

– Jeg deler noen av Trumps meninger når det gjelder hvorvidt avtalen som ble fremforhandlet utelukkende er i USAs beste interesse.

3. Klimaendringene

Donald Trump har gjentatte ganger vist en tydelig skepsis til ideen om at klimaendringene er reelle og at de er menneskeskapte – til tross for overveldende beviser fra forskerne som faktisk har undersøkt saken.

Flere ganger har han omtalt klimaendringene som en «hoax», altså en slags narrestrek.

I 2012 hevdet Trump også at ideen om klimaendringer var noe kineserne hadde funnet på:

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.

I høringen i Senatet tok Rex Tillerson en annen tone:

– Risikoen fra klimaendringene er reell, og konsekvensene kan bli så pass store at man er nødt til å handle, fortalte han senatorene.

4. USAs forpliktelser overfor andre NATO-land

Tillerson gjorde det i høringen klart at han støtter fullt opp om USAs forpliktelser til NATOs artikkel 5, som fastslår at et angrep på ett medlem er et angrep på alle.

På spørsmål fra senator Rob Portman om USA burde ignorere denne delen av NATO-traktaten dersom de andre medlemslandene ikke betaler større medlemskontingenter til forsvarsalliansen, svarte han kontant:

– Det er ikke noe jeg ville anbefale, sa han.

Trump åpnet i et intervju med The New York Times i sommer for at USA, med ham som president, ikke nødvendigvis ville respektere forpliktelsene overfor andre NATO-land dersom de ikke betalte en større del av utgiftene enn i dag.

– Dersom vi ikke blir tilstrekkelig kompensert for de enorme kostnadene det er å beskytte disse landene, som har masse penger, masse penger – vi snakker om land som gjør det veldig bra – så ja, da er jeg absolutt forberedt på å fortelle disse landene: Gratulerer, dere kommer til å måtte forsvare dere selv, sa Trump i intervjuet, som skapte betydelig uro i flere NATO-land, ikke minst de baltiske statene.

5. Atomvåpen

Like før jul var det mange som fikk kaffen i vrangstrupen da de kunne lese på Twitter at Donald Trump ønsker en kraftig utvidelse av USAs atomvåpenarsenal. Dette ville i så fall være i direkte strid med flere tiår med amerikansk atompolitikk.

Trump har i flere måneder gått motstrøms når det gjelder atomvåpen. I valgkampen åpnet han for å la Japan og Sør-Korea utvikle sine egne atomvåpen.

Tillerson ble spurt på høringen om han var enig i dette forslaget.

– Jeg er ikke enig, sa han.

Tillerton, tilsynelatende uvitende om Trumps tvitring, la til at han ikke tror det finnes noen som «oppfordrer til at planeten bør ha flere atomvåpen.»

Enig med Trump om Iran

Iran inngikk i 2015 en atomavtale med EU, Tyskland og de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Barack Obama nevnte i sin avskjedstale på tirsdag at atomavtalen med Iran var en av hans største bragder som USAs president.

Donald Trump har gjentatte ganger det siste året sagt det stikk motsatte. Ofte kalte han Iran-avtalen «den verste avtalen som noen gang er inngått», en betegnelse han for øvrig også tidvis brukte om handelsavtalen NAFTA.

– Min fremste prioritet er å skrote denne katastrofale avtalen, sa Trump om Iran-avtalen i mars i fjor.

Rex Tillerson gikk ikke på langt nær like langt i høringen i Senatet, men også han viste en tydelig skepsis til avtalen som forhindrer Iran fra å videreutvikle atomprogrammet sitt.

– Dersom jeg blir bekreftet, vil jeg anbefale en full gjennomgang av hva avtalen inneholder, sa han og la til at han og Trump var enige om denne saken.

– Så vidt jeg forstår gjør blant annet ikke denne avtalen noe for å forhindre at Iran kan kjøpe et atomvåpen. Avtalen forhindrer dem bare fra å utvikle sitt eget, sa Tillerson i høringen.

  • I USA er det full strid mellom etterretningstjenestene og påtroppende president Donald Trump. Han tror ikke russiske hackere påvirket valget. Dette er tema i podkasten der Moskva-korrespondent Per Anders Johansen, USA-korrespondent Kristoffer Rønneberg og utenriksmedarbeiderne Steinar Dyrnes og Alf Ole Ask analyserer tilliten til etterretningstjenestene.