Helsingforskomiteen ber Norge ta grep i Nagorno-Karabakh-konflikten

Den Norske Helsingforskomité ber Norge ta initiativ til å opprette en internasjonal undersøkelseskommisjon for konflikten i Nagorno-Karabakh.

Den hellige frelsers katedral i byen Shusha i Nagorno-Karabakh ble rammet av bombeangrep torsdag.

Nagordno-Karabach er et omstridt område. Det ligger i Aserbajdsjan, nær Armenia. Det brøt ut krigshandlinger der for to uker siden. Armenske separatisterhar kontrollert området siden begynnelsen av 1990-tallet.

Fredag er partene invitert til fredssamtaler i Moskva. Helsingforskomiteen mener konflikten har potensial til å utvikle seg til en regional krig. Derfor ber de Norge ta grep.

Komiteens konstituerte generalsekretær er Gunnar Ekeløv-Slydal. Han sendte et brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Der skriver han at terskelen for å gå til krig er lav når forbrytelser ikke blir straffet. Ofte blir forbrytelsene heller belønnet.

– En varig fred må bygges på rettsoppgjør, skriver Ekeløv-Slydal.

Komiteen ber Norge ta initiativ til opprettelsen av en internasjonal kommisjon. Gjerne under Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) eller Europarådet.

Kommisjonen bør samle inn informasjon om mulige internasjonale forbrytelser. Det mener Helsingforskomiteen.