Verden

Nytt nederlag for Trump om helsereformen

Senatet avviste onsdag et forslag om å avvikle viktige deler av den såkalte Obamacare, uten å erstatte den med noe annet.

President Donald Trump
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Etter at Senatet tirsdag, med knappest mulig flertall, vedtok å starte behandlingen av endringen eller avviklingen av Obamacare, har president Donald Trump lidd to nederlag.

Det kommer nå en serie med avstemninger i Senatet for å avklare om det er flertall for å avskaffe og eventuelt erstatte Affordable Care Act (Obamacare) med noe annet. Så langt har Det republikanske partiet, som har flertall i Senatet, ikke klart å enes om et alternativ.

Ved 22-tiden onsdag kveld sa Senatets flertall nei til å avskaffe Obamacare uten å erstatte det med noe annet. Stemmetallet var 45 for å avskaffe og 55 mot. Ifølge forslaget som falt skulle man erstatte Obamacare med to års forsinkelse og i den perioden utarbeide det som skal erstatte Obamacare.

Senator @lisamurkowski of the Great State of Alaska really let the Republicans, and our country, down yesterday. Too bad!

Det var hele syv republikanere som stemte imot dette forslaget.

Det er ventet at Senatet vil ha en endelig votering mot slutten av uken.

Trump kritiserer

Onsdag langet Trump ut mot en av de to senatorene som tirsdag stemte imot å starte realitetsbehandlingen av helsereformen.

  • Visepresidenten avgjorde: Senatet behandler helsereformen

Betydelige aktører i helsemarkedet advarte onsdag mot å fjerne Obamacare uten å komme med noe som erstatter denne ordningens om gir millioner av amerikanere helseforsikring.

Ethvert vedtak om å fjerne Obamacare og eventuelle erstatninger, vil sende saken til en spesialkomité som skal forhandle frem en løsning som begge kamre i Kongressen kan enes om.

Dersom denne spesialkomiteen kan forhandle seg frem til et forslag, skal dette behandles av Representantenes hus og av Senatet. Denne prosessen kan ta måneder, skriver Reuters.