Strid om Russland-sanksjoner mellom regjeringspartiene Frp og Høyre

Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde ber utenriksminister Børge Brende (H) jobbe aktivt for at sanksjonene mot Russland for okkupasjonen av Krim fjernes.

Frps Christian Tybring-Gjedde sier han og Frp vil sette norske interesser først. Han ber utenriksministeren ta initiativ overfor EU for å fjernet straffesanksjonene mot Russland. Børge Brende vil ikke ta et slikt initiativ.
Frps Christian Tybring-Gjedde sier han og Frp vil sette norske interesser først. Han ber utenriksministeren ta initiativ overfor EU for å fjernet straffesanksjonene mot Russland.

Christian Tybring-Gjedde har lenge tatt til orde for EUs økonomiske straffesanksjoner, som Norge har sluttet seg til, over noe tid må oppheves.

Nå tar Tybring-Gjedde til orde for at utenriksminister Børge Brende og Norge skal ta en lederrolle i Europa for å få fjernet sanksjonene.

– Vi må ta innover oss at Russland ikke kommer til å forlate Krim, sier han til Aftenposten.

– Men så må russerne akseptere og etterleve Minsk-avtalen som sikrer fred og stabilisering i Øst-Ukraina. Når det skjer bør sanksjonene fjernes.

– Bør Norge ta initiativ til at de fjernes?

– Ja. Dette diskuteres nå i Europa og jeg synes at Norge bør ta opp dette med europeiske ledere og arbeide for å få fjernet sanksjonene, sier Tybring-Gjedde.

Brende: – Ikke Regjeringens syn

Utenriksminister Børge Brende avviser kategorisk at han vil ta et slikt initiativ.

– I likhet med EU er Norge klar på at det er Russland som sitter med nøkkelen til å få opphevet de restriktive tiltakene. Sanksjonene oppheves i det øyeblikk Russland etterlever folkeretten og trekker russiske soldater ut av Øst-Ukraina, slutter å destabilisere Donbass og støtte prorussiske separatister, etterlever Minsk I og ll-avtalen og opphever annekteringen av Krim, sier Brende.

Børge Brende

Han sier at Tybring-Gjeddes synspunkter «ikke reflekterer Regjeringens syn».

– Høyre/FrP-regjeringen har bred støtte i Stortinget for Norges tilslutning til EUs restriktive tiltak.

Ap ber statsministeren avklare

Anniken Huitfeldt, utenrikspolitisk talsperson i Ap, sier det er viktig å finne løsninger for å bedre forholdet til Russland.

– Men jeg vil advare mot at Norge går alene. Det viktige nå er å få forholdet mellom USA-Russland på et bedre spor.

Anniken Huitfeldt

Hun reagerer på at «en utenrikspolitisk talsmann fra et regjeringsparti går ut mot egen regjering i et så viktig spørsmål for Norge».

– Tybring-Gjedde er nestleder i utenrikskomiteen for et regjeringsparti. Hans signaler blir lest av andre land. Det skapes dermed uklarhet om Norges posisjon. Det er derfor naturlig at Solberg og Brende klargjør om de synes det er greit at det sendes ut denne type signaler fra et regjeringsparti, sier hun.

– Norske interesser rammes

Bakgrunnen for at Tybring-Gjedde ber utenriksministeren ta affære nå, for å få fjernet EUs sanksjoner mot Russland, er de nye amerikanske sanksjonene mot Russland, vedtatt i det amerikanske senatet før helgen.

– De nye sanksjonene legger begrensninger på det økonomiske samarbeidet med Russland. Det vil kunne få direkte konsekvenser for norske bedrifters samarbeid med russiske bedrifter innenfor olje og gass, sier Tybring-Gjedde.

Han peker også på at norske eierinteresser i Russland vil rammes.

– Også multinasjonale eierforhold gjør at prosjekter globalt kan havarere grunnet delvis russisk eierskap.

Snakke klart til Washington og Moskva

Tybring-Gjedde ber utenriksministeren klargjøre overfor amerikanerne at de nye sanksjonene får konsekvenser for norsk næringsliv og for Norges relasjon med Russland.

– Utenriksministeren bør derfor aktivt markere overfor USA at de nye sanksjonene får negative konsekvenser for Norge og andre allierte.

Christian Tybring-Gjedde

– Og vi må være helt tydelig overfor russerne på at Norges interesser i dette tilfellet ikke samsvarer med de amerikanske.

Tybring-Gjedde mener de nye sanksjonene kan skape usikkerhet om Norge vil være en forutsigbar og pålitelig leverandør av gass.

– Sanksjonene kan gjøre at planlagte rørledninger ikke blir bygget. Det vil ramme europeisk olje- og gassindustri, som USA potensielt kunne dra nytte av.

Europeiske reaksjoner

Tybring-Gjedde viser også til at de nye amerikanske sanksjonene skaper reaksjoner i Europa. Den tyske økonomiministeren Sigmar Gabriel ba tidligere denne uken om at EU måtte reagere mot de nye amerikanske sanksjonene som han mener vil straffe tyske selskap som samarbeider med russiske energiselskaper om å bygge gassrørledningen mellom Russland og europeiske land.

Norsk kontakt med Kongressen

Brende sier han vil være varsom med å «vurdere rekkevidden» av de nye amerikanske sanksjonene.

– Vi vil likevel understreke at vi ser at noen bestemmelser i det vedtatte lovforslaget fra Senatet er forbedret sett med norske øyne sammenlignet med det utkastet som Senatet vedtok i juni.

Brende sier Norge har fulgt arbeidet med loven tett for å vurdere mulige konsekvenser for norsk sokkel og for norske bedrifter.

– Norge har hatt kontakt med medlemmer i Kongressen. Disse er gjort kjent med norske posisjoner. Vi opplever at vi er blitt lyttet til, sier Brende.

– Likevel er det riktig å legge til at forslaget fra Kongressen bryter med den koordinerte tilnærmingen mellom USA og Europa om russlandstiltakene. Norge deler derfor bekymringene til Tyskland, Frankrike og EU-kommisjonen rundt manglende prosess og virkningene av noen av de nye tiltakene.