Verden

Mens Beijing og Vatikanet søker å løse en 67 år gammel strid, ble en opprørsk katolsk biskop bortført i adventstiden

BEIJING/HEBEI (Aftenposten): Er forhandlingene, som kan gi en historisk forsoning mellom Kina og Vatikanet, grunnen til at en opprørsk biskop nylig ble pålagt å ta seg en «ferie» midt i julestria?

Dong Guanhua er brysom både for den katolske kirke og den kinesiske stat.
  • Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne
    Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

– Det har også skjedd tidligere at jeg er blitt bortført når situasjonen er sensitiv for myndighetene, sier Dong Guanhua på telefon til Aftenposten.

Det sensitive denne gang er forhandlingene som nå føres mellom Vatikanet og Folkerepublikken Kina og som har normaliserte forbindelser som mål.

Beijings ønske er ikke minst å få til en avtale som kan skape ro og orden i rekkene blant landets millioner av katolikker og marginalisere opprørere som nettopp Dong Guanhua.

Kommunistparti-representant Ye Hu (foran, t.v.) og landsbyleder Jin Guo (t.h, foran), hevder at lokale myndigheter ikke har noe problem med «biskop» Dong Guanhuas virksomhet og at han frivillig holdt seg borte fra sin menighet. Venner og slektninger (i bakgrunnen) har sine tvil.

Gjennom mange år som prest har Dong bestandig erklært seg som underlagt Paven og Vatikanet. Men etter at han i september utnevnte seg selv til biskop, i protest mot pavestatens tilnærming til Kinas myndigheter, har han heller ikke støtte fra Roma.

Kom om kvelden for å ta ham med

«Biskopen» var ikke til stede i sitt hjem i landsbyen Yongtong i Hebei da Aftenposten ankom til avtalt møte med ham lørdag 10. desember. Slektninger og venner fortalte at ukjente menn hadde oppsøkt Dong ved 23-tiden kvelden før og fått ham til å følge med dem.

Forsøk på å få ham i tale på telefon førte ikke frem før en ukes tid senere.

Dong ønsker ikke å si for mye om saken etter at han nå har fått slippe fri igjen, utover at han ble bra behandlet av sine voktere, først på et hotell i naboprovinsen Henans hovedstad Zhengzhou, deretter i et av kommunens bygg i hjemlandsbyen.

Men han antyder at den direkte foranledningen for bortføringen kan ha vært møteavtalen han hadde gjort med Aftenposten. Dong mener at myndighetene avlytter hans mobiltelefon, og at noen syntes det nå kunne være nok med intervjuer av utenlandske medier, blant dem BBC.

«Vietnamesisk» kompromiss om utnevning av biskoper?

Helt siden kommunistene i 1949 tok over makten i Kina etter å ha beseiret nasjonalistene i borgerkrigen, har forbindelsene mellom Vatikanet og Folkerepublikken vært svært kjølige.

Det skyldes ikke bare Kinas forfølgelser av kristne, både katolikker og protestanter.

Kina har nemlig aldri godkjent at prester og biskoper skulle være underlagt Paven, og staten opprettet derfor Den patriotiske, katolske organisasjon, som fikk i oppdrag å føre kontroll med landets katolikker og utnevne regimelojale biskoper og prester.

Dette førte igjen til at det oppsto en undergrunnskirke, som nektet å bøye seg for kravene fra det ateistiske og kommunistiske regimets kirke-organ.

Da Joseph Li Shan ble utnevnt til biskop i 2007 tok kinesiske myndigheter hensyn til at han var vel ansett i vatikanet. Det ble sett på som et forsøk på tilnærming.

De siste ti årene har det imidlertid skjedd en tilnærming, og en rekke utnevnelser av biskoper vært godkjent både av myndighetenes katolske organ og av Paven. Men fortsatt har ikke Beijing anerkjent Den hellige stols tett til å utnevne biskopene.

Etter lange forhandlinger på initiativ fra Pave Frans ser det nå ut til at det nærmer seg en løsning. Enkelte kilder hevder sogar at avtalen er klar og bare venter på pavelig godkjennelse.

Ifølge Catholic News Agency kan det være grunn til å tro at kompromisset er oppnådd etter modell av ordningen som ble etablert i Vietnam i 1996:

Den hellige stol foreslår tre biskoper foran hver ordinasjon, og så velger regjeringen i Hanoi hvilken av kandidatene som skal utnevnes.

KIna har mellom 10 og 15 millioner katolikker.

Både Kirken og Kina ønsker ro under forhandlinger

Selv om religionsfriheten i Kina har klare begrensninger, ville normalt en person som Dong Guanhua få holde på med sin virksomhet temmelig uforstyrret, fremholder Francesco Sisci. Den italienske journalisten og samfunnsforskeren er tilknyttet Renmin-universitetet i Beijing og har solide kunnskaper om den katolske kirken i Kina.

Bortføringen av den selverklærte «biskopen» må trolig ses i sammenheng med at myndighetene akkurat nå ikke ønsker støy fra aktivister som av samvittighetsgrunner reserverer seg mot en avtale mellom Vatikanet og Folkerepublikken.

Selv om Beijing har forsøkt å dempe Vatikanets makt i Kina, står Paven sterkt blant katolikkene. Her sørges Pave Johannes Pauls død i 2005.

Ønsker ikke diplomatiske forbindelser

Det finnes noe over 100 katolske biskoper i Kina og det er vanskelig å få oversikt over hvem av dem som har myndighetenes, Vatikanets, begges eller ingens godkjennelse.

Vatikanets mål med forhandlingene er derfor ikke minst å skape enhet for alle Folkerepublikken Kinas anslagsvis 10–15 millioner katolikker: Skillet mellom det offisielle, statlig kontrollerte kirkesamfunn og den såkalte ”undergrunnskirken” skal bli borte. Alle biskoper skal være godkjent av Paven og de skal i kirkelige spørsmål kun være underlagt Den hellige stol.

Sisci mener det er åpenbart at Folkerepublikken her er villig til å strekke seg langt og at Vatikanet har gode muligheter for å oppnå en ordning pavekirken kan leve svært godt med.

I tillegg til at den vil kunne skape orden i rekkene blant landets katolikker, er det sannsynlig at Beijing også vil se en avtale med Vatikanet som viktig for å øke Kinas prestisje internasjonalt, siden verdens stigende supermakt får forbindelser med verdens soft power-supermakt.

Dong Guanhuas søster Dong Ruiju (t.v) sier at Dong forsvant sent på kvelden og at hun ikke vet hvem som hentet ham.

Biskop erklærte Dong for bannlyst

Mens diplomatisk innsats pågår på høyt nivå, blir Dong Guanhua for begge parter en brysom bråkmaker.

Biskop Julius Jia Zhiguo i bispedømmet Zhengding har erklært at Dongs utnevnelse av seg selv til biskop, har ført til automatisk bannlysing og at han dermed ikke lenger er å regne som katolikk.

Biskop Julius (80) er selv lojal mot Vatikanet, og nekter å bøye seg for kravet fra myndighetenes patriotiske katolske organisasjon om å markere sin uavhengighet fra Paven. I likhet med Dong er flere ganger blitt arrestert for å stå på sine prinsipper, siste gang i 2015.

Men Julius Jia Zhiguo er uansett sterk tilhenger av Pave Frans’ ønske om å oppnå normale forbindelser mellom Kina og Vatikanet.

Ber Paven vokte seg litt

Ye Hu fra kommunistpartiet ved alteret til utendørskirken som han hevder at "biskop" Dong Guanhua hold seg frivillig borte fra.

Kontrasten er stor mellom katedralen i Beijing og Dong Guanhuas bakgård, der alteret i utendørskirken beskyttes av et rødt forheng når det ikke er messetid.

Før den kontroversielle og muligens noe uberegnelige «biskopen» forsvant på sin trolig svært så pålagte «ferie», hevdet han overfor BBC at mellom 1500 og 2000 mennesker samles til hans gudstjenester under åpen himmel under de store religiøse høytidene. Blant annet av den grunn er det lite sannsynlig at Dong frivillig ville forsvinne nettopp i adventstiden.

  • Visste du dette? Ateistiske Kina har verdens største bibeltrykkeri.

Det er vel heller ikke så sikkert at han og andre katolske opprørere vil finne seg til rette med med den avtale Vatikanet og den kinesiske staten angivelig snart vil inngå. Før forsvinningsnummeret sa Dong Guanhua til BBC at han ville råde Pave Frans til å vokte seg:

– Hvis det blir en god avtale, vil Gud være tilfreds. Men hvis ikke, vil Paven bli straffet, mener den selverklærte landsbybiskopen.

Les BBC intervju og se video her.