New York med store bøter for å stanse Airbnb

Politikerne i New York har vedtatt det som kan være verdens strengeste anti-Airbnb-lov. Utleiere kan straffes med bøter på inntil 7500 dollar.

Mange velger korttidsleie av private når de drar på storbyferie - det kan bli vanskeligere i New York.
  • Alf Ole Ask

Er du blant dem som planlegger tur til New York og håper å leie deg en leilighet gjennom Airbnb eller et annet selskap for korttidsleie? Det kan komme til å bli vanskelig. En ny lov sier forbyr newyorkere å leie ut leiligheten sin hvis den ligger i en bygning hvor de er mer enn tre leiligheter, for en kortere periode enn 30 dager.

Det skal også innføres knallharde straffer for dem som bryter forbudet.

Dette sees på som en inngripen mot den såkalte delingsøkonomien. Her er utleie av privatboliger i Airbnb, og Uber som konkurrerer med taxinæringen, to av de største nye aktørene.

  • Aftenposten-journalist tråkker seg over USA:
Gunnar Kagge skal sykle over USA.

Guvernøren avgjør

Det er delstatspolitikerne i New York som har vedtatt loven som nå ligger på guvernør Andrew M. Cuomos bord.

Med skyhøye hotellpriser i storbyer er Airbnb blitt et godt alternativ for turister, og en kjærkommen inntekt for folk som vil leie ut for å tjene litt ekstra.

Ofte får leietagerne beskjed om å si at de er en slektning av utleier om noen andre i oppgangen spør. Dette fordi man allerede i dag omgår loven.

  • Denne saken kan du kose deg med helt gratis:
Her spiser du godt i New York

Endringer i New York

I dag er det ulovlig å leie ut en tom leilighet i New York i mindre enn 30 dager, men det håndheves i liten grad.

Ifølge The New York Times er 55 prosent av alt som annonseres via Airbnb, i strid med dette. Men den nye loven innfører bøter for å bryte dette, det kan koste en utleier inntil 7500 dollar (63.000 kroner) om vedkommende bryter loven flere ganger.

I tillegg innskjerpes loven slik at en leietaker heller ikke kan leie ut leiligheten for kort periode. Avisen viser til eksemplet med en leietaker som er fashiondesigner som leier ut sin leilighet fra mandag til fredag mens han selv jobber i Los Angeles.

Akkurat denne formen for utleie driver Aibnb hard lobbying for skal unntas.

Kan leie ut et rom

Det som ikke rammes av den nye loven er om en person leier ut deler av leiligheten. Det er antatt at det i New York er noe slikt som 8000 leiligheter som nå leies ut for kortere perioder enn 30 dager.

Nå vil det være forbudt og straffes med store bøter om hele leiligheter leies ut. Målet er at disse skal tilbys på det åpne boligmarkedet.

Airbnb har drevet omfattende lobbying mot denne lovreguleringen, men den har så langt passert delstatsforsamlingen ganske raskt. Nå avventer man guvernørens signatur.

Flere regler

New York er ikke alene i USA. Chicago har nylig vedtatt en egen skatt på fire prosent som vil ramme denne type utleie. Den skal brukes til støtte for husløse. San Francisco er en annen by der Airbnb har møtt betydelig motstand. I Europa har ikke minst Berlin og Barcelona vært byer der Airbnb har møtt motstand.

EU-kommisjonen har derfor laget retningslinjer hvor den ber medlemslandene ikke legge for store hindringer i veien for selskaper som Airbnb, fordi EU frykter at dette skal hindre oppstartsbedrifter og at de vil styrke delingsøkonomien.

Derfor elsker USAs turistindustri nordmenn