Verden

Slik skal Storbritannia sikre seg mot terrorangrep

LONDON (Aftenposten): Det er «svært sannsynlig» at det vil skje et internasjonalt terrorangrep mot britiske interesser. Slik svarer David Cameron på trusselen.

David Cameron vil blant annet legge frem nye regler som gjør det lettere å frata britiske statsborgere deres pass, i et forsøk på å forhindre ekstremister å returnere til hjemlandet med onde hensikter.
  • Helle Skjervold
    Helle Skjervold

Fredag valgte britiske sikkerhetsmyndigheter å oppjustere trusselnivået mot landet til nivå fire av fem, som betyr at sannsynligheten for et internasjonalt terroranslag mot Storbritannia anses som svært høyt.

Det er situasjonen i Irak og Syria generelt, og frykten for hjemvendte britiske ekstremister spesifikt, som er bakgrunnen for nivåhevingen.

I en hasteinnkalt pressekonferanse fredag ettermiddag forklarte statsminister David Cameron hvilke konsekvenser det endrede trusselbildet vil få.

  • Nytt lovverk. Mandag vil Cameron legge frem et forslag for det britiske underhuset, når de nå returerer fra sin sommerferie, som vil gjøre det enklere å frata britisike statsborgere passet dersom de har reist til konfliktsonen for å kjempe. Ifølge BBC har 23 briter allerede fått passet sitt inndratt.
  • Politiet øker sin beredskap. Scotland Yard er forberedt på at et større antall IS-briter kan returnere til landet i en samlet flokk. Cameron gjorde det klart at britisk politi vil være mer synlig i gatene fremover.
  • Ber de nærmeste varsle. Myndighetene ber familiemedlemmer og nærmiljøer være på vakt, og varsle politiet dersom de kjenner noen i faresonen. Nestkommanderende i det britiske anti-terrorpolitiet Mark Rowley oppfordrer alle som kjenner personer de mener kan være «sårbare, utgjøre en fare eller trekkes mot terrorisme» om å ta direkte kontakt med politiet via den såkalte anti-terrorist hotlinen.
    Statsministeren understreket at han mener landet er godt rustet, både på sikkerhets— og etterretningsfronten, men at det er visse «hull i landets rustning» som nå må tettes.

Han understreket at IS utgjør en trussel for hele vest-Europa, ikke bare Storbritannia. Også i Nederland innførte man denne uken nye regler som vil gjøre det enklere å frata nederlendere statsborgerskapet, dersom de reiser til konfliktsonen og verver seg til kamp.

Mer politi i gatene

Statsminister David Cameron oppfordret briter flest til å være årvåkne, men å ikke få panikk over nivåhevingen. Terrortrusselnivået er nå på 2011-nivå, men britiske myndigheter understreker at de ikke har informasjon som tilsier at et konkret angrep er nært forestående.

Les også:

Les også

Storbritannia hever trusselnivået til «svært alvorlig»

— Vi bør alle fortsette å leve livene våre som før. Storbritannia har stått overfor terrortrusler før, og vi vil stå mot det igjen, sa Cameron, og understreket at folk flest muligens vil merke trusselhevingen i bybildet fremover:

— Dere vil kanskje se endringer i form av et tydeligere politi-nærvær, og det er hele poenget med en slik vurdering, slik at sikkerhetsansvarlige både i det private og offentlige skal være klar over hvilket trusselnivå vi står overfor.

Statsministeren gjentok gang på gang at han ikke vil foreta seg noe dramatisk eller forhastet, og at det er årsaken til terrortrusselen man først og fremst må gyve løs på - ikke symptomene.

— Rotårsaken til denne trusselen mot vårt samfunn er rimelig klar. Det er en giftig ideologi av islamistisk ekstremisme, som fordømmes av alle religioner og av alle religiøse ledere.

Forebygging hjemme

Av de vestlige statsborgerne som har sluttet seg til de ekstremistiske krigerne i Irak og Syria anslås det at nær en fjerdedel er britiske, og det er disse statsborgerne man frykter at har terrorplaner i hjemlandet.

Mellom 500 og 600 briter har reist til regionen for å kjempe, 250 av dem fra London, og man antar at omtrent halvparten av dem er tilbake på britisk jord.

— Noen av disse angrepene vil sannsynligvis involvere utenlandske krigere som har reist fra Storbritannia og Europa for å ta del i konlifkten, sa innenriksminister Theresa May i en uttalelse fredag.

Cameron understreket på pressekonferansen at han ser på denne trusselen med innenriksbriller: det viktigste Storbritannia kan gjøre for å hindre slike angrep er å forebygge ekstremisme og hindre sine egne statsborgere fra å reise i utgangspunktet. Han vil ikke at trusselhevingen skal brukes som argument for å foreta seg noe forhastet eller lite gjennomtenkt:

Bidrar i IrakCameron-regjeringen er under sterkt press for å øke sitt bidrag i Irak, for eksempel ved å delta i luftangrepene sammen med USA.

Men Cameron understreket fredag at britenes rolle i regionen først og fremst er som leverandør av nødhjelp, og i militær forstand kun som støttefunksjon til amerikanerne — blant annet har britene sendt helikoptere og fly til bruk i overvåking.

Cameron minnet om at trusselnivået er oppjustert, men likevel ikke på det øverste nivået.

Det øverste trusselnivået i Storbritannia, det "kritiske" nivå fem, har kun vært varslet to ganger: i august 2006 da politiet oppdaget planer om å sprenge et passasjerfly, og i juni 2007 da flyplassen i Glasgow ble angrepet.