Norge skal hjelpe Putin med å bygge stort, omstridt prosjekt. Det kan endre energimarkedet i Europa fullstendig.

MOSKVA (Aftenposten): Kværner skal være med å bygge Russlands viktige og omstridte nye gassledning over Østersjøen.

Forholdet mellom Russland og Vesten er på et historisk lavmål, og det norsk-russiske forholdet rystet av historisk spionsak. Samtidig inngår Kværner den største kontrakten i Russland på mange år.

Det norske selskapet skal nå være med å bygge Nord Stream 2, Putins gigantiske og meget omstridte energiprosjekt som vil sikre flyt av russisk gass til Tyskland.

Kværners russiske datterselskap inngikk rett før jul en kontrakt på over 600 millioner kroner med Nord Stream 2.

– Vi starter arbeidet nokså raskt, sier Kværners kommunikasjonssjef Torbjørn Andersen til Aftenposten.

Russlands president Vladimir Putin på Yamal LNG-anlegget i Yanalo-Netets i nordlige Russland 8. desember. Olje- og gasseksporten er det viktigste grunnlaget for russisk økonomi.
Gazprom-sjef Alexei Miller setter det russiske flagget på et av gassrørene ved den russiske byen Viborg i april 2010 da byggingen av Nord Stream 1 startet. Nå starter byggingen av Nord Stream 2 med blant annet norsk teknologi.

Hjelper Putin med å få russisk gass til Europa

Kværner, som er eid av Aker Kværner Holding med Kjell Inge Røkke som største aksjonær, skal bygge anlegg på land for Nord Stream 2 ved Viborg i St. Petersburg-regionen.

Siden Nærings- og fiskeridepartementet eier 30 prosent av Aker Kværner Holdning, er også den norske staten indirekte med som eier.

Kontrakten er mellom Kværner LLC og Nord Stream 2, som er registrert som et selskap i Sveits. Kværner skal sørge for infrastruktur, kjøp og installering av rørledninger og ventiler, samt fundamentering og bygging av selve Nord Stream 2-anlegget på land.

Kontrakten er den største på mange år for Kværner i Russland og vil sikre 300 russiske arbeidsplasser.

Kontrakten ble inngått samtidig som forholdet mellom Russland og Norge settes på alvorlig prøve etter at nordmannen Frode Berg ble arrestert anklaget for spionasje i Moskva.

En arbeider står mellom rør som skal brukes til å bygge gassrørledninger fra Russland til Tyskland. Nord Stream 2-prosjektet er blitt et av de vanskeligste og mest splittende temaene i EU.

Stort og omstridt prosjekt

Nord Stream 2-prosjektet innebærer at Russland kan levere 55 milliarder kubikkmeter gass, og slipper å sende gassen via Ukraina.

– Mange ser på Nord Stream 2 mer som et politisk prosjekt enn et økonomisk prosjekt. Prosjektet henger fortsatt i luften, og det er sterke krefter som forsøker å stoppe det, sier forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitiske institutt NUPI.

– I en annen politisk situasjon ville dette vært mindre omdiskutert, men etter Russlands annektering av Krim og krigen i Ukraina er dette blitt meget omstridt, sier Godzimirski.

Han peker på at petroleumsinntektene fra Europa er en av grunnene til at Russland kan opptre som landet nå gjør internasjonalt.

– Uten dette, hadde kanskje Russland vært nødt til å føre en litt mindre aggressiv utenrikspolitikk.

– At Kværner vil tjene penger, er jo helt naturlig. De har kompetansen som trengs og skal drive butikk, ikke politikk, sier NUPI-forskeren.

Derfor er dette en så brennbar sak for Europa

Kampen om det europeiske energimarkedet er inne i en meget dramatisk og avgjørende periode.

1. Norge har vært oppfattet som en tryggere leverandør rent politisk enn Russland, men har ikke kapasitet til å øke produksjonen nok til å dekke EUs behov. Norge har på sin side begynt å levere gass til for eksempel Litauen og Ukraina, et marked som tidligere var dominert av russiske Gazprom. Gjennom det dansk-polske Baltic Pipe kan norsk gass bli levert helt øst til Ukraina.

2. Russland på sin side har langt større gassreserver og kan levere billig. For Russland er det av stor betydning av Nord Stream 2 bygges, noe Putin har gjentatt flere ganger.

3. Polen, de baltiske landene, Danmark og Sverige prøver å stoppe gassledningen. De viser til Russlands annektering av Krim, den russiskstøttede krigføringen i østlige Ukraina og Kremls gjentatte utfall mot EU og Vesten, og mener Nord Stream 2 vil gjøre EU langt mer sårbare overfor Putins politikk.

– Det er klart at Russlands strategi er å svekke EU. Vi har ingen illusjoner, uttalte EU-president Donald Tusk.

4. Amerikanerne forsøker på sin side å komme inn i det europeiske markedet. I tillegg mener også Washington at Nord Stream 2 vil svekker EUs energisikkerhet. Ny amerikanske sanksjoner over nyttår kan gjøre det enda vanskeligere å fullføre Nord Stream 2.

5. Tyskland, Østerrike, Frankrike og Nederland og flere europeiske selskaper støtter Nord Stream 2 fordi de mener det vil gi økt konkurranse og billigere gass.

– Europas energitilførsel er et spørsmål for Europa og ikke for USA. Politiske sanksjoner bør ikke kobles til økonomiske interesser, sa Tysklands og Østerrikes utenriksministre i en felles uttalelse i sommer.

Over diskusjonen henger en annen usikkerhetsfaktor: Hele Europas energimarkedet kan bli dramatisk forandret som følge av at EU satser stort på å gå over til fornybar og mer miljøvennlig energi.

Gazprom-sjef Alexei Miller med den tidligere tyske kansleren Gerhard Schroeder og franske Engie-sjef Isabelle Kocher under et møte i april 2017, hvor de vestlige partnerne til russiske Gazprom ble enige om finansieringen av 9,5 milliarder euro for byggingen av Nord Stream 2-gassledningen.

Nord Stream 2 har en kostnadsramme på 9,6 milliarder euro.

– Den planlagte nye Nord Stream 2 gassledningen over det baltiske hav vil sikre pålitelig, rimelig og bærekraftig gass til det europeiske markedet, skrev Kværner i en pressemelding.

Både Putins svigersønn, flere andre oligarker og flere internasjonale selskaper har også fått store oppdrag. Etter utdelingen av en rekke kontrakter 21. desember er selskaper fra over 20 land involvert.