Verden

UNICEF: 17 millioner babyer puster inn giftig luft

Flere millioner spedbarn i verden bor i områder med farlig høy luftforurensning, ifølge UNICEF-rapporten. En stor andel av dem bor i Sør-Asia, som blant annet omfatter India og hovedstaden New Delhi, der dette bildet ble tatt nylig.

Nesten 17 millioner babyer utsettes for luft som er så forurenset og giftig at den kan skade hjernens utvikling, ifølge en rapport fra UNICEF.

FNs barnefond sier en åttendedel av verdens 136 millioner barn under ett år, utsettes for giftig luft.

Satellittbilder UNICEF har analysert antydet at 12,2 millioner av de utsatte spedbarna bor i Sør-Asia. Ytterligere 4,3 millioner babyer i Øst-Asia og Stillehavsregionen bor i områder der luftforurensningen er mer enn seks ganger høyere enn de internasjonale grenseverdiene.

– Forurensningene er ikke bare skadelig for barnas lunger – den kan også føre til permanent skade mens hjernen deres utvikles og dermed skade deres fremtid, sier Unicef-direktør Anthony Lake. Han ber land som overskrider grenseverdiene, øke innsatsen for å redusere luftforurensningen.

UNICEF-rapporten påpeker at det å puste inn forurenset luft, kan skade hjernevev og bremse den kognitive utviklingen: Dette kan gjøre at barna blir hengende etter og kan føre til varig påvirkning av barnas utvikling.

UNICEF oppfordrer foreldre til å innføre tiltak for å redusere barnas eksponering for skadelige kjemikalier, inkludert tobakksprodukter og ovner. I tillegg oppfordres myndighetene til å investere i renere fornybar energi og gjøre det praktisk mulig for barn å reise på tider av dagen når det er mindre forurensning. I tillegg bes de sørge for at kilder til omfattende forurensning ikke ligger i nærheten av skoler, helsesentre eller sykehus.

– Ingen barn skal være nødt til å puste inn farlig forurenset luft, og ingen samfunn har råd til å ignorere luftforurensning, sier Lake.

Les mer om

  1. Luftforurensning