Slik kan du hjelpe tyfonofrene

Disse organisasjonene er aktive på Filippinene.

Mange mistet alt da tyfonen herjet Filippinene. Roy Cagbian (28) og døtrene Shandev og Ashleystår foran det som var hjemmet deres i den ødelagte byen Tacloban.

Barnemisjonen

Penger kan settes inn på konto nummer 5082.06.05842 .

CARE

Støtte kan gis til kontonummer 1644.10.50082. En kan ringe givertelefon 820 44011 (200 kroner)eller sende SMS «CARE TYFON» til 2468 (100 kr).

Caritas Norge

Kontonummer 8200.01.93433, merk innbetalingen «Tyfon Filippinene».

Kirkens Nødhjelp

For å gi 200 kr. kan du sende SMS «NØDHJELP» til 2468 eller ringe givertelefon 820 44 004. Valgfritt beløp kan overføres til kontonummer 1602.40.26535.

Leger uten grenser

Gi din støtte til kontonummer 5010.06.00460. Du kan også ringe nr. 820 44 224 og gi 200 kroner eller sende SMS «LUG» til 2377 og gi 100 kroner.

Plan Norge

Du kan gi 200 kroner til katastrofefondet ved å sende SMS til 2434 med kodeord «PLAN». Selvvalgt beløp kan overføres til kontonummer 7874.06.20877, merk innbetalingen med «Tyfon».

Prosjekt Filippinene

Har kontonummer 3910.22.61759.

Redd Barna

Ring gavetelefon 82044789. For å gi 200 kroner kan du sende SMS med kodeord HJELP til 2434. Kontonummeret er 8200.01.05453. Merk innbetalingen med «tyfon».

Røde Kors

Har opprettet givertelefon 820.44.000, du kan gi via SMS ved å sende «HJELP» til 2272 eller gi direkte til kontonummer 8200.06.10190.

SOS Barnebyer

Send SMS «nød» til 2160 (200 kroner) eller betal til kontonummer 8380.08.73730. Merk innbetalingen med «nødhjelp Filippinene».

Streetlight

Har kontonummer 4202.31.56606.

UNICEF

Kan støttes via SMS: Send «UNICEF» til 2160 (200 kr.). Givertelefonen har nummer 820 44 705, og kontonummer er 1644.04.09400.

Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, NORCAP, sender nå ut eksperter til kriseområdene for å bistå FN-organisasjoner som UNICEF og Verdens matvareprogram med sin kompetanse. Støtte kan gis til kontonummer 8380.08.06006. Merk innbetalingen «Filippinene».