Verden

Libya forbyr religiøse partier

Libyas nye makthavere forbyr politiske partier med utspring i religion, regioner eller klaner.

Libyas nye ledere vil unngå konflikter ved å forby religiøse og regionale politiske partier. Foto: REUTERS

  • Ntb

— Politiske partier og sammenslutninger bør ikke baseres på grunnlag av regionale, klanmessig eller religiøs tilknytning, sier et medlem av Det nasjonale overgangsrådet.

— De kan heller ikke være en forlengelse av et politisk parti i utlandet, eller motta økonomisk støtte fra utlandet, sier Mustafa Landi som sitter i rådets justiskomié.

Les hele saken med abonnement