Nobelprisvinnerne

Her er alle vinnerne av Nobels fredspris siden 1901.

Før 1975:

1974 Sean MacBride og Eisaku Sato, Irland/Japan

1973 Henry Kissinger og Le Duc Tho (Le Duc Tho takket nei til prisen), USA/Vietnam

1972 Ingen pris

1971 Willy Brandt, Vest-Tyskland

1970 Norman Ernest Borlaug, USA

1969 Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

1968 Rene Cassin, Frankrike

1967 Ingen pris

1966 Ingen pris

1965 FNs barnefond (UNICEF)

1964 Martin Luther King jr., USA

1963 Det internasjonale Røde Kors, Det internasjonale forbundet av Røde Kors— og Røde Halvmåneforeninger

1962 Carl Linus Pauling, USA

1961 Dag Hammarskjöld (post mortem), Sverige

1960 Albert Lutuli, Sør-Afrika

1959 Philip John Noel-Baker, Storbritannia

1958 Georges Pire, Belgia

1957 Lester Bowles Pearson, Canada

1956 Ingen pris

1955 Ingen pris

1954 FNs høykommissær for flyktninger UNHCR

1953 George Catlett Marshall, USA

1952 Albert Schweitzer, Frankrike

1951 Léon Jouhaux, Frankrike

1950 Ralph Bunche, USA

1949 Baron John Boyd Orr of Brechin, Storbritannia

1948 Ingen pris

1947 Vennenes Samfunns Råd,Vennenes samfunn (Kvekerne)

1946 Emily Greene Balch og John Raleigh Mott, USA

1945 Cordell Hull, USA

1944 Det internasjonale Røde Kors

1943 Ingen pris

1942 Ingen pris

1941 Ingen pris

1940 Ingen pris

1939 Ingen pris

1938 Det internasjonale Nansenkontoret

1937 Lord Edgar Algernon Robert Gascoyne-Cecil, Storbritannia

1936 Carlos Saavedra Lamas, Argentina

1935 Carl von Ossietzky, Tyskland

1934 Arthur Henderson, Storbritannia

1933 Norman Angell, Storbritannia

1932 Ingen pris

1931 Jane Addams og

Nicholas Murray Butler USA

1930 Nathan Söderblom Sverige

1929 Frank B. Kellogg, USA

1928 Ingen pris

1927 Ferdinand Edouard Buisson og Ludwig Quidde, Frankrike/Tyskland

1926 Aristide Briand og Gustav Stresemann, Frankrike/Tyskland

1925 Austen Chamberlain og Charles Gates Dawes, Storbritannia/USA

1924 Ingen pris

1923 Ingen pris

1922 Fridtjof Nansen, Norge

1921 Karl Hjalmar Branting og Christian Lous Lange, Sverige/Norge

1920 Léon Bourgeois, Frankrike

1919 Thomas Woodrow Wilson, USA

1918 Ingen pris

1917 Det internasjonale Røde Kors

1916 Ingen pris

1915 Ingen pris

1914 Ingen pris

1913 Henri La Fontaine, Belgia

1912 Elihu Root, USA

1911 Tobias Michael Carel Asser og

Alfred Hermann Fried, Nederland/Østerrike

1910 Det internasjonale fredsbyrå Genève, Sveits

1909 Auguste M. F.Beernaert og Baron D'Estournelles de C.R, Belgia/Frankrike

1908 Klas Pontus Arnoldson og Fredrik Bajer, Sverige/Danmark

1907 Ernesto Teodoro Moneta og Louis Renault, Italia/Frankrike

1906 Theodore Roosevelt, USA

1905 Bertha von Suttner, Østerrike

1904 Folkerettsinstituttet Gent, Belgia

1903 William Randal Cremer, Storbritannia

1902 Elie Ducommun og Charles Albert Gobat, Sveits

1901 Jean Henri Dunant og Frederic Passy Sveits/Frankrike

Wikipedia: Fredsprisen

Nobelinstituttet: Prisvinnerne

1975 : Russisk dissident

Andrej Sakharov fikk prisen for sin kamp for menneskerettigheter i Sovjetunionen.

Pristildelingen satte verdens søkelys på forholdene i supermakten og ga trolig Sakharov en viss personlig "beskyttelse". Men prisen førte ikke til noen synlig bedring for enkeltmenneskenes rettigheter. Sakharov ble selv senere forvist til byen Gorkij.

Hans kone, Jelena Bonner, mottok prisen siden han ikke fikk forlate Sovjetunionen.

Nobel-foredraget

1976 : Fredsbevegelsen i Nord-Irland

Betty Williams og Mairead Corrigan (bildet) fikk fredsprisen for å ha stiftet og drevet frem den nordirske fredsbevegelsen.

Nobel-foredraget

1977 : Amnesty International

Amnesty International fikk prisen som anerkjennelse for sitt arbeid for samvittighetsfanger. Prisen styrket Amnesty's internasjonale posisjon; Amnesty har også i årene etter bidratt til at et betydelig antall samvittighetsfanger rundt i verden er frigitt.

Nobel-foredraget

1978: Gamle krigere sluttet fred

Mohammad Anwar Al-Sadat og Menahem Begin fikk prisen for å ha undertegnet fredsavtalen mellom Egypt og Israel i Camp David i USA.

Meget omstridt pristildeling. Prisen var en anerkjennelse for det arbeid de to allerede hadde gjort, men den pekte også ut en mulig vei fremover for andre land. Freden mellom Israel og Egypt har holdt siden.

Sadats Nobel-foredrag

Begins Nobel-foredrag

1979 : Nonnen i Calcuttas slum

Den albanske nonnen moder Teresa ble hedret for sitt arbeid blant de fattigste i Calcutta.

Nobelkomiteens begrunnelse

Nobel-foredraget

1980 : Argentinsk menneskerettsforkjemper

Adolfo Pérez Esquivel, argentinsk arkitekt og menneskerettsaktivist.

Nobel-foredraget

1981 : Flyktningenes høykommisær

FNs høykommisær for flyktninger fikk prisen som en anerkjennelse av sitt arbeid.

Nobel-foredraget

1982 : Nedrustningsforkjemperne

Alva Myrdal, Sverige, og Alfonso Garcma Robles, Mexico, fikk fredsprisen for sin innsats i FNs nedrustningskomité.

Prisen bidro til å sette fokus på nedrustning i en periode med tiltagende spenning mellom USA og Sovjetunionen

1983: Polsk fagbevegelse

Lech Walesa fikk prisen som grunnlegger av fagbevegelsen Solidaritet i Polen.

Prisen ble gitt som anerkjennelse for utført arbeid og kamp for menneskerettigheter i et undertrykt samfunn, og som støtte og oppmuntring i dragkampen som fortsatt pågikk. Utviklingen i Polen etter prisutdelingen var positiv og førte frem til dagens demokrat

Nobel-foredraget

Her startet kommunismens fall

1984 : Sør-Afrikas aktive biskop

Biskop Desmond Tutu, her med Oslos ordfører Albert Nordengen, fikk prisen for sitt samlende arbeid for en fredelig avslutning av apartheid-regimet i Sør-Afrika.

Kirke og politikk i Sør-Afrika

1985 : Fakta mot atomvåpen

Organisasjonen Forskere mot atomkrig ble tildelt prisen for å ha spredt solid faglig informasjon om de katastrofale konsekvensene ved en atomkrig.

Prisen ble mottatt av Jevgenij Tsjasov (t.v.) og Bernard Lown.

Nobel-foredraget

1986: Elie Wiesel - minnet om utryddelsen

Hans tro på at det ondes motkrefter kan seire er hårdt tilkjempet. Budskapet er basert på Wiesels egne opplevelser av den dypeste fornedrelse og den største menneskeforakt i Hitlers utryddelsesleirer, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse for å gi ham Fredsprisen.

Samstemt hyldest

1987: Mellom-Amerikas fredspresident

Costa Ricas president, Oscar Aria Sanchez fikk prisen for sine fredsinitiativ i Mellom-Amerika.

Nobel-foredraget

1988 : FNs fredbevarende blåluer

FNs fredsbevarende styrker fikk prisen for sitt krevende arbeid for fred, som fram til pristildelingen hadde kostet over 700 soldater livet.

Nobel-foredraget

1989 : Dalai Lama: Ikke-vold

Den fjortende Dalai Lama, Tenzin Gyatso fikk prisen for sin ikke-voldelige motstand mot okkupasjonen av Tibet.

Nobel-foredraget

1990 : Mannen som forandret historien

-Mikhail Gorbatsjov blir stående som mannen som forandret historien og tegnet Europakartet på nytt. Mange har fått Nobels fredspris for mindre enn det, skrev Aftenpostens Washington-korrespondent Per Egil Hegge i 1991.

Per Egil Hegge: Gorbatsjovs unike innsats

Nobel-foredraget

1991 : Generalenes fange

Aung San Suu Kyi fikk prisen for sitt arbeid for menneskerettigheter i Burma.

Hennes mann og barn tok imot prisen, siden hun ikke kunne forlate Burma. Det meste av tiden siden pristildelingen har hun sittet i husarrest.

Tidslinje: Burma, bak bambusteppet

1992 : Urbefolkning i Sør-Amerika

Rigoberta Menchú Tum, for sitt arbeid for menneskerettigheter, spesielt for urbefolkninger.

Nobel-foredraget

1993: Sør-Afrikas forsonende linje

Nelson Mandela og Frederik Willem de Klerk fikk prisen for sitt arbeid for en fredelig avslutning av apartheid-styret og for å ha lagt grunnlaget for et nytt, demokratisk Sør-Afrika.

Nelson Mandela, hans historie

Mandelas Nobel-foredrag

De Klerks Nobel-foredrag

1994: Gamle krigere forsøkte seg på fred

Yasir Arafat, Yitzhak Rabin og Shimon Peres fikk prisen for sin innsats for fred i Midt-Østen.

Nobelkomiteens nettsider

Gripende hyldest til Rabin

1995: Pugwash-konferansen

Joseph Rotblat, Storbritannia og Pugwash Conferences on Science and World Affairs fikk prisen for sin innsats mot atomvåpnenes betydning i internasjonal politikk.

Nobelkomiteens begrunnelse

1996: Øst-Timor: Ukjent sted med langvarig strid

Carlos Filipe Ximenes Belo og Jose Ramos Horta for deres arbeid for en fredelig løsning på konflikten i Øst-Timor.

Jose Ramos-Hortas Nobel-foredrag

1997 : Kampen mot landminer

Prisen fikk til International Campaign to Ban Landmines (ICBL) og kampanjens koordinator Jody Williams, USA, for deres kamp mot produksjon og bruk av landminer.

Fredsprisen 1997

-En bursdagspresang som svinger

1998: Nord-Irlands forsonende krefter

John Hume og David Trimble (her med Bono mellom seg) fikk prisen for sitt arbeid for en varig fred i Nord-Irland.

Freden må få en sjanse

1999: Leger uten grenser

Prisen ble tildelt for organisasjonens fremragende, raske og uavhengige hjelpearbeid på flere kontinenter.

Humanitær hjelp en menneskerett

2000: Koreansk fredsarbeid i Asia

Kim Dae Jung, Sør-Korea , fikk prisen for sitt arbeid for fred i Asia generelt og mellom Sør- og Nord-Korea spesielt.

Opposisjonell. Parlamentariker. Politisk fange. Eksilpolitiker. Dødsdømt.

2001 : Forente Nasjoner

Kofi Annan, Ghana og Forente Nasjoner fikk prisen for sitt arbeid for en bedre organisert og fredelig verden.

Annans Nobel-foredrag

2002: Eks-presidenten

Eks-president Jimmy Carter, USA, fikk prisen for sin iherdige innsats gjennom flere tiår for fredelig løsning av internasjonale konflikter, for demokrati og menneskerettigheter og for økonomisk og sosial utvikling.

Prisen til Carter

Kommentar: Velmenende, men mislykket

2003: Shirin Ebadi, Iran

Mest kjent er Shirin Ebadi som ledende figur i iransk menneskerettighetsarbeid og en aktiv forkjemper for spesielt kvinners og barns rettigheter. Hun har også i økende grad påtatt seg arbeid som advokat for forfulgte personer og deres familier, og er derfor blitt utsatt for represalier fra regimet.

Kritiserte både islamske land og Vesten

Dette er Shirin Ebadi

2004: Kenya: Wangari Maathai

Nobelkomitéens leder Ole Danbolt Mjøs kunngjorde at Nobel fredspris for 2004 går til miljøvernaktivisten Wangari Maathai fra Kenya. Maathai mottar prisen for sitt arbeid for en bærekraftig utvikling i hjemlandet Kenya, og for demokrati- og fredsarbeid. Mjøs understreker betydningen av hennes arbeidet for menneskerettigheter i Kenya. Hun tenker globalt og handler lokalt.

Langvarig hyllest

Globalt og lokalt

2005 : IAEA og generaldirektøren Mohamad ElBaradei.

— IAEA holder kontroll med at atomenergien ikke blir misbrukt til våpenformål, og generaldirektøren har stått fram som en uredd talsmann for nye tiltak til å styrke dette regimet, het det i begrunnelsen.

ElBaradei fikk fredsprisen

Foreslår egen verdensbank

2006 : Muhammad Yunus og Grameen Bank

Muhammad Yunus og Grameen Bank fikk fredsprisen for sitt arbeid med å skape økonomisk og sosial utvikling nedenfra gjennom mikrokreditt.

Fattigdom hindrer fred

2007 : Al Gore og FNs klimapanel, IPCC

Al Gore fikk prisen fordi han som enkeltperson har spredt større kunnskap om de alvorlige klimaendringene som truer vår klode.

Den tidligere amerikanske visepresidenten deler prisen med FNs klimapanel som gjennom arbeidet til sine 2500 internasjonale forskere har vurdert omfanget og følgene av menneskeskapte klimaendringer. Klimapanelet har både advart mot klimaendringene, men også kommet med forslag til hva som kan gjøres for å begrense dem.

-Ingen fortjener fredsprisen mer

Al Gores nobelforedrag

2008: Fredsmegleren

Martti Ahtisaari, Finland, fikk prisen for "den store innsatsen han har lagt ned på fleire kontinent og gjennom meir enn tre tiår for å løyse internasjonale konfliktar."

Tidslinje: Martti Ahtisaari

Nobeltalen: Gir Obama ett år

2009: President Barack Obama, USA

"Det er sjelden at en person i den grad som Obama har fanget verdens oppmerksomhet og tent et håp blant verdens folk om en bedre framtid. Hans diplomati er basert på forestillingen om at de som skal lede verden, må gjøre det på grunnlag av verdier og holdninger som deles av størstedelen av jordens befolkning," het det i komitéens begrunnelse.

Obamas tale ved pristildelingen

-En av de store talene

2010: Liu Xiaobu, Kina

Kineseren Liu Xiaobu ble tildelt prisen for sin kamp for grunnleggende menneskerettigheter i Kina. Han deltok i demonstrasjonene på Den himmelske freds plass, og han var en ledende forfatter i Kina før han ble dømt til 11 års fengsel for oppfordring til undergraving av statens makt.

  • Lius kone til Aftenposten:
  • Kronikk av Liu Xiaobo:
  • Wei Jingsheng:
    2011: Ellen Johnson Sirleaf og Leymah Gbowee fra Liberia, og Tawakkul Karman fra Jemen

— Ellen Johnson-Sirleaf er Afrikas første valgte kvinnelige president. Siden hun ble valgt, har hun jobbet for å sikre fred i Liberia, sa Jagland da prisen ble offentliggjort. Leymah Roberta Gbowee er en fredsaktivist fra Liberia. I 2002 startet hun en fredsbevegelse av kvinner på et lokalt fiskemarked, der kvinnene sang og ba. Tawakkul Karman er en jemenittisk politiker og leder av menneskerettighetsgruppen Women Journalists Without Chains, som hun selv stiftet i 2005.