- Avtrykket av en korsfestet ble skapt ved et mirakel

Jesu likklede er i dag den katolske kirkes viktigste relikvie. I år 2000, da kledet ble tatt ut av oppbevaringskisten, og hang over alteret i Torinos domkirke i to måneder, kom én million pilegrimer hit for å se det med egne øyne.

Likkledet i Torino viser etter all sannsynlighet Jesu ansikt, mener nå italienske forskere. Her vises et fotografert ansiktsutsnitt av det store kledet.
  • Per Kristian Aale

Kledet vises sjelden frem fordi det er så skjørt. I hele forrige århundre ble det vist frem offentlig kun fem ganger.

”For forskningen er kledet et umulig objekt som ikke kan ha vært forfalsket”, skriver Vatikanets avis L'Osservatore Romano som er gjengitt av nyhetsbyrået ANSA.

Likkledet i Torino, et 4,10 ganger 1,40 meter stort klede med et negativt avtrykk av en menneskekropp, er gjennom århundrene blitt aktet av kristne, som tror det ble brukt til å svøpe Kristi legeme etter korsfestelsen.

Laserundersøkelser

Etter fem år med avanserte laserundersøkelser fremholder forskere fra Det nasjonale byrået for ny teknologi og energi at avtrykket ikke kan gjenskapes ved hjelp av moderne vitenskap, og at det ikke er en forfalskning fra middelalderen. De italienske forskerne hevder at avtrykket er skapt av ”en eller annen form for elektromagnetisk energi, et lysglimt med kort bølgelengde”.

Forskerne vil ikke trekke noen bastante konklusjoner, men Vatikanets avis mener at forskerne implisitt sier at avtrykket av en korsfestet mann ble skapt ved et mirakel, og at det skjedde ved Jesus gjenoppstandelse.

Jesu likklede har alltid fascinert forskere og troende. De lærde strides fortsatt om det tilhørte Jesus. Noen er overbevist om at de vitenskapelige C-14 karbontestene fra 1988 som daterte kledet til perioden 1260–1390 er riktige. Andre mener at resultatene ikke er tilregnelige fordi det ble gjort feil under målingene. Mange katolikker tror, uten å vite sikkert, at kledet er ekte.

De nye eksperimentene som de italienske forskerne har gjort, viser at testene fra 1988 som ble gjennomført i Oxford, Zürich and Arizona, var feil.

Torino

Likkledet har vært oppbevart i Torino i mer enn 400 år og ligger i dag, i utbrettet tilstand, i en nesten fem meter langt monter i et eget kapell i domkirken. Både her, i Chiesa del Santo Sudario (Likklede-kirken) og i Museo della Sindone (Likkledemuseet) henger kopier. Vanligvis fremstilles likkledet ikke slik det ser ut, som et negativt fotografisk avtrykk. For å kunne se tegningene tydeligere, av forsiden og baksiden på mannskroppen med merker etter piskeslag og tornekrone, er kopiene vanligvis positive avtrykk.

Det var da kledet ble fotografert første gang i 1898, at fotografen Secondo Pia oppdaget av avtrykket lignet et fotografi. Det har vært gjort omfattende forskning på likkledet, som blant annet har avslørt pollenrester fra planter i Midtøsten og avtrykk av romerske mynter.

www.twitter.com/pkaale