USA ber folk slutte med e-sigaretter

Helsemyndigheter i USA ber folk droppe damping på e-sigaretter til de vet hvorfor fem brukere er døde og 450 syke av lungesykdom.

Helsemyndighetene orienterer fredag om farene ved e-sigaretter og lungesykdommen den siste tiden.

Bevisstheten rundt lungesykdommen dukket opp tidligere i år, og antall registrerte tilfeller har økt svært raskt. For en uke siden var det registrert 215 syke i 25 delstater, mens nå er antallet mer enn fordoblet.

Fredag gikk leger og helsemyndigheter ut og oppfordret folk igjen til å legge vekk dampeutstyr til de har funnet ut årsaken til at noen e-sigarett-røykere får alvorlig lungesykdom.

Amerikanske helsemyndigheter gransker nå om cannabis på svartebørsen kan ha bidratt til de tre siste dødsfallene i Indiana, Illinois og Oregon.

Les også

E-sigaretter: Damping sparer liv

Tenåringer

Mange av de syke er tenåringer som skal ha dampet THC-olje, som er den rusgivende substansen fra cannabis. Det er likevel også mange som har symptomene uten å ha inntatt THC.

Foreløpig sier de at det ikke er funnet en enkelt substans i alle laboratorieprøvene som er undersøkt, slik at de kan peke på én ingrediens som syndebukk.

Symptomene som er registrert er tungpustethet, pustevansker, utmattethet, smerter i brystet og oppkast. Legene sier det fremstår som om kroppen reagerer på noe den har pustet inn.

Tillatt med e-sigaretter i Norge

Stortinget vedtok i desember 2016 å oppheve forbudet mot salg av e‑sigaretter med nikotin. Endringene vil trolig tre i kraft i 2019/20, ifølge Helsedirektoratet.

Frem til ikrafttredelse vil det fortsatt være forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge. ​

Elektroniske sigaretter (e-sigaretter, e-sig) er ansett som et nytt produkt i Norge og omfattes derfor av tobakksloven.

E-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin er derfor forbudt å produsere, innføre og omsette i Norge. Nikotinfrie sigaretter er ikke omfattet av forskriften. Nikotintyggis og plaster er også unntatt fra forbudet.

E-vitamin?

En lungeforsker i North Carolina, Daniel Fox, sier at pasientene han har undersøkt, har en type lungebetennelse som ikke er smittefarlig, men som oppstår når folk puster inn oljer med flytende substanser i lungene.

Tester i New Yorks helsedepartement viser høye nivåer av vitamin E-oljer i e-sigarettene som alle de 34 som er blitt syke i delstaten, har røykt.

Vitamin E-acetat er et vanlig næringssupplement som normalt drikkes eller smøres på huden, men som kan være skadelig om det inhaleres.