Verden

Sveriges tidligere Kina-ambassadør frikjent for misbruk av stilling

Sveriges tidligere Kina-ambassadør Anna Lindstedt er frikjent for tiltalen om misbruk av sin stilling i forhandlinger med en fremmed makt.

Svenske Anna Lindstedt ble fredag frikjent for tiltalen om misbruk av sin stilling i forhandlinger med en fremmed makt.
  • NTB

Retten fant det ikke bevist at hun som diplomat forhandlet med noen som representerte den kinesiske stats interesser, skriver Expressen. Dommen kom fra Stockholm tingrett fredag.

Bakteppet for saken er fengslingen av den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai. Lindstedt møtte Guis datter og to kinesiske forretningsmenn i begynnelsen av 2019.

Målet var å forhandle fram en avtale som kunne bidra til løslatelsen av Gui. Hun var på dette tidspunkt fortsatt Sveriges ambassadør i Beijing.

Ikke relevant

Retten sier at påtalemyndighetens bruk av lovparagraf ikke er relevant i denne saken, ettersom den ikke er tenkt brukt mot ambassadører som representerer sitt land overfor det land han eller hun er utstasjonert i.

Påtalemakten mente imidlertid at Lindstedt hadde misbrukt sin stilling som diplomat, og at hun deltok i denne saken på en måte som gikk ut over hennes embetsfullmakter.

Sakens kjerne er et møte som fant sted på Hotel Sheraton i Stockholm i januar 2019. Det var Lindstedt som hadde fått møtet i stand. Det sluttet imidlertid i fullt opprør, og Guis datter Angela hevdet at hun ble presset til å innstille sine protester mot Kina, der faren sitter fengslet.

Ikke bevist

Retten er kommet til at ingen av aktors påstander om møtet og Lindstedts handlinger er bevist. Retten sier også at lovparagrafer som aktor henviser til, er utdatert og ikke tilpasset dagens forhold.

Den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai drev et forlag og en bokhandel i Hongkong. Han utga satiriske bøker om det kinesiske ledersjiktet, inntil medarbeidere begynte å forsvinne.

Gui selv ble borte 17. oktober 2015 da han forlot sitt feriested i Pattaya i Thailand. Etter flere til dels dramatiske hendelser de følgende årene, kom beskjeden i februar 2020 om at Gui var blitt dømt til ti års fengsel for å ha gitt fortrolige opplysninger til en fremmed makt.

Sverige, EU og flere internasjonale organisasjoner har kritisert Kinas behandling av Gui.

Les mer om

  1. Sverige