USAs justisdepartement saksøker Texas for å stanse ny abortlov

USAs justisdepartement mener at den nye og svært strenge abortloven i Texas er i strid med grunnloven og går til søksmål mot delstaten.

Justisminister Merrick Garland kunngjør at departementet går til søksmål for å stanse den nye abortloven i Texas.

Søksmålet ble levert inn til en føderal domstol i Texas torsdag.

Justisdepartementet ber domstolen erklære loven for ugyldig ettersom departementet mener at den ble vedtatt stikk i strid med den amerikanske grunnloven.

– Loven er klart grunnlovsstridig, sa justisminister Merrick Garland på en pressekonferanse samme dag.

– Justisdepartementet har plikt til å forsvare USAs grunnlov, og opprettholde lov og orden. I dag oppfyller vi den plikten ved å gå til søksmål, føyde han til.

Fra sjette uke

Abortloven, som er vedtatt av delstatsforsamlingen i Texas, forbyr abort fra det øyeblikket det er mulig å registrere fosterets hjerteslag, noe som vanligvis er mulig når en kvinne er gravid i sjette uke.

Dette er før mange kvinner er klar over at de er gravide.

Texas' guvernør Greg Abbott, som er republikaner, signerte loven i mai. Den ble klaget inn til høyesterett, men i begynnelsen av september ble det klart at domstolen ikke ville blokkere den nye loven.

Det fikk president Joe Biden til å si at høyesteretts beslutning var «et angrep på kvinners grunnlovsfestede rettigheter».

Private kan saksøke

Lignende lover er vedtatt i en rekke andre republikansk-styrte delstater, men hittil er alle stanset i lavere føderale rettsinstanser fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen i USAs høyesterett i 1973, som fastslår kvinners rett til abort.

Den nye abortloven i Texas skiller seg ut fra andre delstaters forsøk på å skjerpe inn abortlovgivingen ved at den overlater til privatpersoner å gå til sivile søksmål mot de som enten bidrar til eller får utført abort.

Den siste tiden har presset mot justisdepartementet økt, ikke bare fra Det hvite hus, mens også fra demokrater i Kongressen som ville at justisministeren skulle gjøre noe for å stanse loven.