Eksplosjoner ved russisk flybase på Krymhalvøya

Russerne hevder ammunisjon har gått i luften og ført til eksplosjoner. En ukrainsk sikkerhetskilde påstår Ukraina står bak, ifølge New York Times.

Kraftig røykutvikling etter eksplosjoner på flybasen.

Tirsdag ettermiddag ble det meldt om flere eksplosjoner ved en russisk flybase på Krymhalvøya.

Ifølge russiske myndigheter døde en person i eksplosjonene, og flere ble skadet.

Det er ikke kjent om det var snakk om en ulykke, eller om ammunisjonen ble forsøkt destruert på kontrollert vis.

– Flyammunisjon detonerte. Ingen ble skadet som følge av eksplosjonen, opplyste det russiske forsvarsdepartementet først.

Senere kom meldingen om at en person hadde mistet livet.

Flybasen ligger nær Novofedorivka.

Ukraina hinter

New York Times siterer en ukrainsk sikkerhetskilde som hevder at Ukraina står bak eksplosjonene. Den anonyme kilden beskrives som en høytstående person i det ukrainske militæret.

Ukraina har ikke offisielt tatt på seg ansvar for eksplosjonene.

Russiske nyhetsbyråer har sitert en regjeringskilde på at eksplosjonene fant sted etter brudd på retningslinjer for brannsikkerhet.

Da kom forsvarsdepartementet i Ukraina med en tvetydig uttalelse.

– Det ukrainske forsvarsdepartementet kan ikke fastslå brannårsaken, men vil nok en gang peke på viktigheten av brannsikkerhet og røykeforbud på steder som ikke er anerkjente.

Moskva kan anklage Kyiv for å krysse en grense hvis Ukraina erkjenner angrep på et område russerne ser på som sitt eget.

Krymhalvøya er en feriedestinasjon for mange russere. Det fremheves av Ukraina i en annen syrlig uttalelse etter eksplosjonene.

– Det ukrainske forsvarsdepartementet vil gjerne minne alle om at tilstedeværelsen av okkupasjonstropper på det ukrainske territorium som Krymhalvøya, ikke er forenlig med høysesong for turisme.

Ved meldingen har Ukraina lagt ved bilde av røykutviklingen på flybasen. Meldingen kan også leses som et stikk til Amnesty International, som i en omstridt rapport skrev at Ukraina setter sivile i fare ved å sette opp militærbaser i boligområder.

Store styrker var parkert der

Eksplosjonen kan innebære store tap for det russiske forsvaret. Satellittbilder fra tidligere tirsdag viser at rundt 20 militærfly var parkert der.

Russland annekterte Krymhalvøya i 2014, etter en omstridt folkeavstemning der innbyggerne i området stemte for løsrivelse fra Ukraina. Avstemningen ble holdt etter at Russland allerede hadde invadert og tatt kontroll over viktige deler av halvøyen.