Nå har Norge en utenriksminister vi ikke vet er for eller mot EU. Bare at hun stemte nei sist.

BRUSSEL (Aftenposten): Under folkeavstemningen i 1994, var Anniken Huitfeldt medlem av Sosialdemokrater mot EU (SME). Hun kjempet mot sin egen regjering og Gro Harlem Brundtlands ønske om å bli EU-medlem.

Anniken Huitfeldt hadde onsdag sin debut som utenriksminister i EU-hovedstaden Brussel.

Nå er Anniken Huitfeldt Norges utenriksminister, men vil ikke si om hun har skiftet standpunkt.

– Er du fortsatt EU-motstander?

– Det er ikke på dagsordenen og vi har ingen folkeavstemning. Jeg stiller meg fullt og helt bak det som er regjeringens politikk og det som står i regjeringserklæringen, sier hun og legger til:

– Og der står ser står det at vi ikke skal søke medlemskap og at vi er for EØS-avtalen.

– Men jeg spurte om ditt standpunkt?

– Jeg er ansvarlig for hele regjeringen, og det er det som er interessant. Hvis det spørsmålet kommer opp, skal jeg revurdere og gå igjennom det en gang til, sier hun.

Den norske utenriksministeren er ikke redd for at Senterpartiet skal bli en bremsekloss i Regjeringens nye europapolitikk.

Første besøk i EU-hovedstaden

Anniken Huitfeldt hadde onsdag sin debut som utenriksminister i EU-hovedstaden Brussel.

Der fikk hun æren av å åpne det flunkende nye Efta House – en samlokalisering av de norske nøkkelinstitusjonene i EØS-samarbeidet (se fakta under).

Hun ledet også det halvårlige EØS-rådsmøtet. Dette er den viktigste formelle kanalen mellom EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein og EU.

Fordi Norge har formannskapet dette året, ble møtet ledet av Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener vi trenger mer -ikke mindre - debatt om EØS-avtalen. Men en eventuell ny EU-debatt, det vil hun ikke mene noe om.

– Vi skal være mer strategiske

Som norsk utenriksminister lover Anniken Huitfeldt at Norge skal føre en offensiv EU-og Europa-politikk.

– Hvordan vil denne regjeringens Europa-politikk skille seg fra den forrige?

– Vi ønsker å føre en mer offensiv EU-politikk enn den forrige regjeringen. Vi er for eksempel for et felles arbeidsmarked, men vi vil ta flere offensive grep for eksempel når det gjelder å ta vare på standarden i norsk arbeidsliv, sier hun.

Dessuten vil regjeringen ha et tettere samarbeid med norsk næringsliv i klimapolitikken.

– Solberg-regjeringen var ikke strategiske nok. Og ikke tydelige nok på hvilke markeder norsk næringsliv skulle gå inn i. Vi vil ha en koordinert plan med næringslivet.

Europa-politikk med bremsene på?

– Men med Senterpartiet i regjering, er det ikke en fare for at regjeringen vil føre en Europa-politikk med bremsene på?

– Nei, snarere tvert om. Vi skal utnytte handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen bedre. Ta Jernbanepakken, for eksempel. Vi må aktivt kunne bruke de unntakene som finnes. Stortinget skal kunne bestemme om vi skal anbudsutsette kollektivtrafikken, sier hun.

Huitfeldt mener at det også vil skape større nasjonal tilslutning til Europa-politikken og EØS-avtalen.

Ny EU-utredning

Etter jul har Regjeringen lovet å dra i gang en ny EU-utredning. Denne gang om EØS-avtalen.

– Vi ønsker at utredningen skal belyse hvilke utfordringer og muligheter EØS har gitt Norge det siste tiåret. Vi ønsker også å se på hvilke erfaringer andre nærstående land utenfor EU har fra sin tilknytning til det europeiske samarbeidet, sier Huitfeldt.

– Og når blir det ny EU-debatt og folkeavstemning om EU i Norge, tror du?

– Det vet ikke jeg. Og det ønsker jeg heller ikke å spå noe om. Jeg er politiker og ikke analytiker. Det eneste som er klart, er at det ikke står på dagsordenen for denne regjeringen, sier Huitfeldt.