Russisk politiker vil frata homofile foreldreretten

Nestlederen i Dumaen med nytt lovforslag.

Et nytt lovforslag vil frata homofile foreldreretten dersom det blir godkjent. Her fra en demonstrasjon mot den kontroversielle propagandaloven, utenfor den russiske Dumaen tidligere i år.

Den russiske Statsdumaens nestleder Alexey Zhuravlev har i dag kommet med et forslag til utvidelse av den omstridte propagandaloven, melder russiske medier.

Zhuravlev mener at forbudet mot å promotere «ikke-tradisjonelle seksuelle verdier», som homofili, bør forlenges til å gjelde internt i familier. Derfor skal ikke homofile foreldre ha rett til å oppdra barna sine, hevder han.

Zhuravlev, som er medlem av partiet Forente Russland, sier han foreslår et nytt avsnitt i den russiske Familielovens artikkel 69, som i så fall vil fastsette at den «ikke-tradisjonelle» seksuelle orientasjonen hos én eller begge foreldre kan anses som gyldig årsak til å frata dem foreldreretten.

— Hvis en av barnets foreldre hengir seg til seksuell kontakt med personer av samme kjønn vil skaden på barnets psyke være enorm, da en mor eller far fungerer som et eksempel på sitt avkom, skriver Zhuravlev i sitt forslag til Dumaen, ifølge Russia Today.

Lunkne parlamentsmedlemmer

Lovendringsforslaget skal gjelde for alle familier som allerede har kollapset som følge av slik seksuell kontakt, skriver Zhuralev videre, og legger til at dersom en kvinne kun mistenker at mannen driver med ikke-tradisjonell sex, skal retten og Etterforskningskomiteen «ha spesialister opptrent til absolutt alt».

Les også

Homoparader retter blikket mot Russland

Etter de nåværende lovene er det alkohol— og narkotikamisbruk, vold og frivillig avslag som kan frata noen foreldreretten. Ifølge Russia Today er de fleste representanter ved parlamentet svært lunkne til forslaget.Nestleder Olga Batalina i Familie- og barnekomiteen ved Dumaen skal blant annet ha uttalt at Zhuravlev heller burde lete etter flere måter å la barn få bli med sine foreldre enn å splitte opp familier.

Batalina legger til at russiske lover kun forholder seg til tradisjonelle ekteskap, og at alle andre typer partnerskap derfor er utenfor den juridiske sfæren.

- Konkurranse om absurde ideer

— Representantene fra Kommunistpartiet er klare til å diskutere lovforslaget dersom Zhuravlev går med på personlig å kontrollere den ikke-tradisjonelle seksuelle praksisen i familiene og presenterer en offentlig rapport om resultatene, sier partisekretær Sergey Obukhov for Kommunistpartiet.

Den kjente russiske homoaktivisten Nikolay Alekseyev nekter å tro at parlamentet vil godkjenne forslaget, eller at det vil bli signert av president Putin.

Les også

Den perfekte fienden

— Presidenten har sagt at homofile personers rettigheter ikke skal krenkes i dette landet. Initiativ som dette skaper uønskede spenninger mellom Russland og Vesten. Dette er en provokasjon mot russiske myndigheter, sier Alekseyev til nyhetsbyrået Interfax.Alekseyev mener forslaget fra Zhuravlev kun er et populistisk forsøk på å trekke oppmerksomhet, og legger til at parlamentsmedlemmene ser ut til å konkurrere om å foreslå de mest absurde ideene i Dumaen.