Henrettelse utsatt i Louisiana

I den amerikanske delstaten Louisiana er en henrettelse utsatt fordi en annen henrettelse med samme giftkombinasjon ikke gikk som planlagt.

  • Ntb

I Ohio ble de samme to legemidlene som Louisiana planlegger å bruke, brukt under en henrettelse der den dømte endte opp med å gispe etter luft og ha krampetrekninger i hele ti minutter.

Christopher Sepulvado skulle egentlig henrettes onsdag med den samme kombinasjonen av midazolamog hydromorfon. Men nå har en føderal dommer utsatt fullbyrdelsen av dommen med minst 90 dager.

Les hele saken med abonnement