Verden

Ni problemer som må løses for at IS skal kunne knuses

Å knuse organisasjonen som kaller seg Den islamske staten (IS) er enklere sagt enn gjort. Koalisjonen mot IS må løse minst ni floker for å vinne.

afp000772556-L7TnYWYHH1.jpg
  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen
    Journalist

Den islamske staten (IS) har provosert USA til å samle en koalisjon bestående av over 40 land, som er villig til å bekjempe dem med «alle nødvendige midler». Tilsammen innehar koalisjonen en svært stor andel av verdens samlede militære og økonomiske midler. IS' dager skulle dermed være talte, skulle man tro.

2109WEBislamskstat-uzvFqO4ulR.jpg

Men så enkelt er det imidlertid ikke. Klok av skade kommer ingen til å sende ut noen ekspedisjonsstyrke for å invadere Irak og Syria for å rydde IS av veien.Evnen til å slå til militært mot IS vil dermed bli begrenset til det lokale militære styrker vil kunne prestere.

Her er ni problemer Barack Obamas koalisjonen vil støte på.

1. Hvor er fienden? IS vil ikke gi amerikanerne lette mål å bombe fra luften. De vil spre seg og holde seg tett opp mot sivilbefolkningen. For at flyvåpen skal være effektiv, må de ha noen på bakken som kan peke ut mål. Det må enten gjøres av spesialstyrker eller spioner. For øyeblikket har ikke den amerikanskledede koalisjonen noen av delene.

Siden IS opererer i små grupper vil effekten av flyvåpen uansett være begrenset, men koalisjonen vil kunne forsøke å gå etter mellomlederne i IS.

En skadet mann får behandling etter det som skal ha vært et angrep gjennomført av Bashar al-Assad i byen Douma.

2. Syria er enda vanskeligere enn Irak Det blir utfordrende å motivere opprørsgrupper til å slåss mot IS, når de i utgangspunktet vil slåss mot Bashar al-Assad for å få regimeskifte. Opprørerne ser at dersom de bruker ressursene sine på å bekjempe IS, så kan dette bidra til å styrke Assad.

Opprørerne har til nå også vært mest interessert i å slåss i sine hjemlige trakter, og har i mindre grad vært i stand til å samle styrkene sine for å rette avgjørende slag mot regimet. Det samme kan bli tilfelle i kampen mot IS.

afp000772999-faxF0PZzO4.jpg

3. IS kan velge geriljakrig IS bruker ikke uniformer og kan lett blande seg med befolkningen. De kan gå over til en geriljakrigføring med bruk av skjulte hjemmelagede veibomber, kidnappinger og likvideringer. Midler de allerede benytter i dag. I så fall vil Irak og Syria forbli utrygt, selv om IS mister den suverene kontrollen over store områder. Kan man i så fall hevde at krigen er vunnet?

afp000773431-qQL9BkvJdj.jpg

4. IS har vokst seg sterke IS har store ressurser og kan stadig få påfyll, både i form av penger og personell. Landene i regionen har lovet å forsøke å stanse pengestrømmen fra grupper som støtter IS og å stramme til kontrollen ved grensene. En tettere kontroll ved Tyrkias grense til Syria vil antagelig være svært viktig.

I praksis viser det seg imidlertid vanskelig for eksempel å stanse salg av olje gjennom kyniske mellommenn. IS har dessuten godt med inntekter i form av skatt og avgifter i områdene de kontrollerer.

afp000773007-SbF3LAtFwW.jpg

5. Den irakske hæren har store mangler Bakkestyrkene som er aktuelle å bruke mot IS har store mangler. De har lite kamptrening, mangler tyngre våpen og erfaring med å bruke slike våpen. De har til tider vist seg å være lite motiverte og er dessuten svært fragmenterte og mangler felles ledelse.

Selv blant kurderne finnes det to væpnede grupper som samarbeider dårlig. Den irakske hæren består blant annet av sjiamilitser som vil være lite villig til å slåss i sunni-dominerte deler av Irak. Løsningen kan være å rekruttere sunnimilitser som er villig til å kjempe i nordvest. De ressurssterke landene i koalisjonen ser disse manglene og har lovet våpen og våpentrening. Men det vil ta tid å oppnå resultater.

afp000773015-k0ipYpq1Id.jpg

6. Sunnimuslimene kan komme til å holde med IS Kan koalisjonen lykkes med å få sunnimuslimske ledere på sin side, slik USA klarte da de betalte sunni-militser for å bekjempe Al-Qaida i Irak i 2007? Spesielt i områdene som nå er under IS’ kontroll opplever lokalbefolkningen det muligens som bedre å leve under et undertrykkende og stabilt styre, enn å leve i det kaoset som kan bli alternativet.

Amerikanerne har til nå begrenset bombingen av IS i befolkningsområder der de håper å få sunnimuslimske grupper på lag. For å få sunnimuslimene til å se seg tjent med å fjerne IS, må det antagelig brukes diplomati, moderat maktbruk og økonomiske incentiver.

afp000773002-dyWNvt6MdL.jpg

7. Risikerer blodige kamper i byene Erobringen av store byer som kontrolleres av IS kan bli blodig og kreve store bakkestyrker. IS fikk rykke nesten uhindret inn i en rekke byer, deriblant Iraks nest største by, Mosul. Risikerer man at Mosul blir det nye Aleppo , der forskjellige bydeler blir kontrollert av forskjellige militser, og byen sakte blir forvandlet til en ruinhaug?

afp000773004-KFwOPjtInB.jpg

8. Alliansen mot IS kan slå sprekker Sjia— og sunnimuslimer og kurdere i Irak har sterkt motstridende interesser som kan komme til overflaten under eller etter en krig mot IS. Flere av landene i regionen har også ulike interesser, og det kan gjøre bekjempelsen av IS vanskeligere. For eksempel må støtten til kurderne balanseres opp mot tyrkernes frykt for enkelte væpnede kurdiske grupper.

afp000773430-lx8A611xQD.jpg

9. Terrorangrep en trussel IS kan svare med terror i hvilket som helst av landene som er med i koalisjonen. Vil det landet som eventuelt blir angrepet trekke seg etter et terrorangrep? Eller vil de bli enda mer motivert til å fortsette?

Les mer:

Les også

Fem norske offiserer skal planlegge IS-operasjoner

Les mer:

Les også

Obama: - 40 land vil kjempe mot IS Kerry: «Mer enn 50 land» bidrar

Twitter: @tor_arnea

Les mer om

  1. Den islamske staten (IS)
  2. Irak
  3. Syriakrigen