Verden

Palestina blir medlem av OPCW

Palestina har sluttet seg til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

  • og NTB

OPCW overvåker utbredelsen av kjemiske våpen og arbeider for at FN-konvensjonen som forbyr slike våpen blir overholdt.

192 land har ratifisert konvensjonen og er dermed medlemmer av OPCW.

Ifølge OPCW overleverte Palestina de nødvendige «instrumenter» for å bli en del av OPCW 17. mai.

Les mer om

  1. OPCW