Verden

Hærsjefen: «Sverige kan være i krig om noen år»

Ut fra dagens sikkerhetspolitiske situasjon kan Sverige om noen år være i krig. Det skriver avisen Expressen - som siterer hærsjef og generalmajor Anders Brännström.

Armé, eller hærsjef Anders Brännström (t.h.) ute i felten. Foto: Jimmy Croona, Combat Camera, Försvarsmakten

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Expressen har fått tilgang til et dokument som involverer armésjef Anders Brännström, foran et møte mellom svensk forsvarsledelse og politisk ledelse i Boden i Norbotten, onsdag 3. februar.

Møtet, Markstridsdagarna, kan sammenlignes med den norske Hærens årlige landmaktseminar.

Med på møtet er representanter for øvrige svenske forsvarsgrener, den svenske Försvarsmaktens skoler og staber, samt fra regjeringen og og andre aktører som påvirker utviklingen av den svenske hæren.

  • I Norge leverer offiserer og soldater inn våpen. — Et signal til Russland om at Norge ikke tar Forsvaret på alvor
    I et dokument som er sendt ut til de inviterte skriver Brännström:

«Den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi opplever og som fremgår av inriktningsbeslutet (tilsvarende et vedtak om langtidsplan for forsvaret) leder til konklusjonen om at vi i løpet av noen år kan være i krig.»

I Försvarsmaktens langtidsplan for perioden 2016-2020 understrekes kravet om «evne til væpned strid mot en kvalifisert motstander».

Anders Brännström, generalmajor og sjef for den svenske hæren. Foto: Jimmy Croona, Combat Camera, Försvarsmakten

Brännström fortsetter:

«For oss i Hæren handler det om å med all kraft vi kan oppby gjennomføre det som fremgår av de politiske beslutninger.»

«Ett extra påtagligt allvar»

Og videre:

«Det er mot denne bakgrunnen Markstridsdagarna 2016 må ses. Det er et ekstra merkbart alvor i vår virksomhet nå, sammenlignet med tidligere. Alle i hæren og alle som kan støtte oss må forenes i arbeidet for bedre stridsevne.»

Målet, sier Brännström, er å skape en avskrekkingseffekt mot militære angrep, og i ytterste konsekvens forsvare Sverige.

Expressen konstaterer at det er første gang i nyere tid at en ledende representant for Försvarsmakten sier at Sverige i løpet av noen år kan være i krig.

Leder av forsvarskomiteen: Russland er trusselen

I Riksdagen er det Allan Widman (Liberalerna, tilsvarende det norske Venstre), som er leder for forsvarskomiteen. I en TV-sending hos Expressen sier han følgende:

– Min vurdering er at situasjonen nå er såpass alvorlig at selv Sverige, med mer enn 200 år bak seg med fred, må forberede seg mentalt på at vi kan oppleve væpnede konflikter i vårt nærområde, konflikter som involverer oss.

Widman peker ut Russland som den konkrete trusselen.

— Dels etter utviklingen i Ukraina og Georgia, men også som følge av forverret økonomi, igjen som følge av sanksjoner og en historisk lav oljepris.

— Det kommer til et punkt da Vladimir Putin vil bli presset politisk. Spørsmålet er hva han gjør i den situasjonen. Om han ber om unnskyldning og trekker seg ut av Krim, eller om han har andre hensikter, sier Widman.

Mikael Oscarsson fra Kristdemokraterna, som også sitter i forsvarskomiteen, ønsker uttalelsen fra hærsjef Brännström velkommen.

— Vi må få endret mentaliteten i forsvaret og i politikken, og si at Sverige kan bli angrepet. Kjenner de set truet i Baltikum er vi også truet. Vi må kunne reagere, på alvor, i krise og krig, sier Oscarsson.

Svensk forsvarssjef: Ingen trussel for tiden

Forsvarssjefen i Sverige heter Micael Bydén. Bydén, som har overtatt for Sverker Göransson, har i flere intervjuer slått fast at det for tiden ikke finnes noen miilitær trussel mot Sverige.

Forsvarsminister Peter Hultqvist og Micael Bydén, svensk forsvarssjef. Foto: Mats Nyström, Försvarsmakten

Mens Sverige i årene som ligger bak har hatt store problemer i forsvaret, og slitt med rekruttering både til befalsutdanning og til soldatyrket, har Bydén nylig uttalt:

— Vi har et veltrent forsvar. Vi er vel utrustet, vi kommer til å få bevilgninger som gjør at den situasjonen blir enda bedre.

Norges militære ledelse om trusselen fra Russland:

Aftenposten har bedt forsvarsledelsen kommentere uttalelsene fra Brännström. Det ønsker den ikke. Men på spørsmål om i hvilken grad Russland i dag representerer en trussel mot Norge, sier forsvarssjefens talsmann Eystein Kvarving:

«Russland anses ikke som en direkte trussel mot Norge i dag. Samtidig har Forsvarsjefen i sitt fagmilitære råd understreket at Norge står overfor en mer alvorlig og krevende sikkerhetspolitisk situasjon, både når det gjelder utviklingen i Midtøsten/Nord-Afrika og Russland.

Forutsetningene for vår forsvarsplanlegging er så fundamentalt endret at det må tas grep for å styrke Forsvarets beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet.»

Les mer om

  1. Sverige
  2. Forsvaret