Verden

Norske myndigheter kan stanse fly med Snowden om bord

Om et fly med Edward Snowden ombord skulle fly over norsk territorium, kan norske myndigheter - dersom de skulle ønske det - tvinge flyet til å lande. De vil også kunne arrestere Snowden ombord i flyet.

  • Halvor Tjønn

— Norge har jurisdiksjon over norsk luftrom. Den stat som blir overfløyet, har rett til å forlange at landing skal finne sted.

Slik formulerer Utenriksdepartementet sitt svar på Aftenpostens spørsmål om hvilke regler som gjelder for flyving over norsk territorium. Departementet uttaler seg på generelt grunnlag, helt uavhengig av Snowden-saken.

Men av departementets svar fremgår det at Snowden neppe vil være garantert ikke å bli arrestert hvis et fly med ham ombord skulle krysse norsk luftrom, for eksempel på vei til Venezuela.

— Retten til å forlange at et hvilket som helst fly over norsk territorium skal lande hvis myndighetene krever det, er hjemlet i overenskomsten om internasjonal sivil luftfart av den 7. desember 1944, den såkalte Chicago-konvensjonen, skriver kommunikasjonssjef i UD, Ragnhild Imerslund, i en e-post til Aftenposten.

Ingen immunitet

Det fremgår dessuten av svaret fra UD at dersom et utenlandsk fly først er landet i Norge, frivillig eller ufrivillig, kan ikke flyets kaptein hevde at flyet er utenlandsk territorium og slik unndra seg inspeksjon av norsk politi.

Les også

Snowden bekrefter at han vil ha asyl i Venezuela

Dermed ser det ikke ut til å være noe i veien for at norske myndigheter kan gå inn og arrestere personer i flyet, dersom man skulle ønske det. — Norge har jurisdiksjon overfor utenlandske sivile fartøyer som oppholder seg på flyplass i Norge, fastslår Imerslund.

Norsk lovgivning begrenset

— Ved vanlig kortvarig opphold på norsk flyplass vil håndheving av norsk lovgivning normalt være begrenset, men noe annet kan følge av internasjonale forpliktelser Norge er bundet av eller den konkrete situasjon, skriver hun i svaret til Aftenposten.

Om man skulle tenke seg at for eksempel den bolivianske eller venezuelanske presidenten skulle sende et fly for å hente Snowden, vil heller ikke dette flyet kunne påberope seg diplomatisk immunitet i kraft av å tilhøre et statsoverhode, gjør norsk UD klart.

Presidenter beskyttet

Imidlertid ser det ut til at hvis en av de to lands presidenter skulle komme til Norge på offisielt besøk, vil ikke norsk politi uten videre kunne gripe inn mot flyet de kommer med:

Les også

«Opphisselsen over den avslørte amerikanske spionasjen er rituelt hykleri»

— Statsluftfartøyer må ha tillatelse ifølge særskilt avtale eller på annen måte for å fly over en annen stats territorium eller lande der. Reglene om statsimmunitet får anvendelse på statsfly brukt til offisielle formål, selv om det kan være visse begrensninger på denne immuniteten, skriver kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund i UD.Nyhetsbyrået AP meldte imidlertid i forrige uke at et fly med den bolivianske presidenten ombord, Evo Morales, ble nektet å fly gjennom fransk og portugisisk luftrom, på grunn av mistanke om at Edward Snowden var ombord.

Flyet ble derfor bedt om å mellomlande i Østerrike. I etterkant avkreftet en talsmann for landets utenriksminister, Alexander Schallenberg, at Snowden var med Evo Morales.

Den bolivianske presidenten tilbragte deretter natten på et hotell i Wien.

Selv om presidentene Nicolas Maduro i Venezuela og Evo Morales i Bolivia skulle finne på å sende et fly for å hente Edward Snowden til Sør-Amerika, vil flyet kunne bli tvunget ned av en hvilken som helst stat det måtte fly over, antyder norsk UD. Foto: Juan Karita/AP