Verden

Mobildata viser at svenskene holdt seg hjemme: – Mild politikk kan få folk til å holde fysisk avstand, konkluderer forskere

Svenske forskere konkluderer med at milde restriksjoner var nok til å få svenskene til å bli hjemme.

Dette bildet ble tatt i Stockholm 4. april. Her går folk tett i tett. Men da forskerne så på svenske mobildata, så de også at mange holdt seg hjemme.
  • Anders Veberg
    Anders Veberg
    Journalist

Sveriges tiltak i koronakrisen har fått mye oppmerksomhet.

De innførte langt mildere tiltak enn mange andre, inkludert Norge. Restauranter og skoler ble holdt åpne selv om kritikerne gikk hardt ut mot myndighetenes håndtering.

Svenske tall på smittede og døde gir støtte til noe av kritikken. Fredag morgen var det registrert over 2000 dødsfall i Sverige knyttet til koronaviruset. Til sammenligning var det registrert 194 dødsfall i Norge på samme tid.

Les også

Alt om koronaviruset. Spredning, symptomer, siste saker, spørsmål og svar

Nå viser en svensk forskningsrapport at de milde tiltakene i Sverige likevel har hatt noe påvist effekt: Svenskene har oppholdt seg mer hjemme og mindre i travle områder.

– Sverige utmerker seg sammenlignet med de fleste andre land med et ganske annerledes svar på utbruddet av covid-19, ved å stole på at hver enkelt oppfører seg ansvarlig og følger offentlige anbefalinger, skriver forskerne.

Forskningsrapporten er ikke fagfellevurdert, men publisert hos det akademiske arkivet Arxiv.org.

Det er svenske forskere ved universitetet i Uppsala som har gjennomført studien i samarbeid med nederlandske Jheronimus Academy of Data Science.

– Resultatene viser at selv milde anbefalinger og restriksjoner kan få folk til å praktisere fysisk avstand ved å holde seg unna travle områder og unngå unødvendige reiser, skriver forskerne i rapporten.

Les også

Mobiltelefonene avslører hva vi gjorde da Norge ble stengt ned. Folk i Oslo og Bærum holdt seg mest hjemme.

Mobildata i Sverige viser at flere var mer hjemme på dagtid. Når de først reiste, reiste de ikke langt.

64 prosent mer hjemmetid

Forskerne har analysert mobildata fra et av Sveriges største teleselskap, men rapporten oppgir ikke hvilket selskap. De sammenlignet mobildata fra 16. januar, før utbruddet i Sverige, med mobildata fra 26. mars. Da var det registrert 77 dødsfall i landet.

For at tallene faktisk skulle vise hvordan koronaviruset endret vanene til folk, sammenlignet de også med de samme tallene fra 2019. Det gjorde de for å kunne ta høyde for at også andre ting endrer vanene og mobilbruken.

Disse figurene er hentet fra rapporten. Den til venstre viser hvordan mønsteret endrer seg: De røde prikkene viser hvor folk oppholder seg mer enn før, og de blå viser hvor folk oppholder seg mindre. Med andre ord holder svenskene seg unna sentrum.

Rapporten kommer frem til fire konklusjoner:

1) Svenskene oppholdt seg 64 prosent mer i boligområder fremfor i handelsgater og nær kontorer.

2) Bevegelsen nær handels- og industriområder gikk ned med 33 prosent i snitt.

3) Svenskene holdt seg nærmere hjemmet når de først reiste. Mange holdt seg innen en kilometer fra hjemmet om de først dro ut.

4) Endringene var de samme på tvers av demografi. Det målte de ut fra hvilke områder ulike demografiske grupper vanligvis bor i.

Oppsummert betyr dette at folk rundt Stockholm oppholdt seg mer hjemme eller nær hjemmet og mindre i travle gater. Når de først reiste, reiste de ikke like langt som før.

Tall fra Apple viser at folk rundt Stockholm beveger seg mindre nå enn de gjorde i januar.

Mange dro likevel i parken

Selskapene Apple og Google har delt noe av det de vet om hvor folk beveger seg i ulike land.

Googles tall for 17. april fra området rundt Stockholm viser at svenskene gikk 18 prosent mindre på butikken sammenlignet med januar og februar.

Samtidig oppholdt de seg 56 prosent mer i parker.

Til sammenligning var folk i Oslo 24 prosent mindre i butikken og 68 prosent mer i parkene, viser Googles tall.

Også Apples tall viser at svenskene beveger seg mindre. Blant annet går de 17 prosent mindre i stockholmsområdet nå enn de gjorde midt i januar. Rundt Oslo er tallet 18 prosent.

Mobildata fra Telenor forteller også en del om hvordan nordmenn endret vanene sine etter av viruset kom til landet. Folk rundt Oslo og Bærum endret reisevanene sine klart mest etter at de strenge restriksjonene ble satt inn i mars.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Mobildata
  3. Sverige
  4. Stockholm
  5. Koronaviruset