Verden

Tillerson fristiller seg fra Exxon - utenriksministerjobben koster ham minst 60 millioner kroner

Rex Tillerson, som er nominert som USAs neste utenriksminister, har gått med på å bryte båndene til oljegiganten Exxon Mobil, selskapet han ledet frem til forrige uke.

Rex Tillerson var frem til forrige uke toppsjef i Exxon Mobile. Han er nominert til å bli USAs utenriksminister når Donald Trump overtar som president 20. januar.
  • NTB

Tillerson vil blant annet la et uavhengig fond ivareta aksjeutbyttet han vil få de ti neste årene som følge av at han eier 2 millioner aksjer med utsatt dividende i Exxon Mobil.

Avtalen er inngått av Exxon Mobils styre og et statlig organ som skal ivareta den etiske standarden i offentlig sektor. Den skal hindre at Tillerson ikke havner i interessekonflikter som utenriksminister.

Tillerson må først godkjennes av Kongressen før han kan utnevnes.

Går glipp av 60 millioner kroner

Han vil også gi avkall på bonusutbetalinger verdt 4,1 millioner dollar, som skulle vært utbetalt de neste tre årene.

– Nettoeffekten av avtalen er en reduksjon på rundt 7 millioner dollar i kompensasjon til Tillerson, ifølge en uttalelse fra selskapet. 7 millioner dollar tilsvarer cirka 60 millioner kroner.

Selger 600.000 aksjer

Tillerson har også gått med på å selge over 600.000 aksjer som han for tiden eier i Exxon Mobile. Det uavhengige fondet vil ikke ha lov til å eie aksjer i oljeselskapet, og Tillerson vil ikke kunne arbeide i olje- og gassbransjen de neste ti årene.

Tillerson har arbeidet for Exxon Mobile i over 40 år, de ti siste årene som toppsjef. Han har nære bånd til Russlands president Vladimir Putin, noe som har skapt diskusjon om han er den rette til å innta stillingen som USA øverste diplomat.