NATO-sjefen har sittet i snart tre år. Dette er problemene han må løse for å bli en suksess.

BRUSSEL (Aftenposten): Jens Stoltenberg sier han bare får mer og mer inspirasjon i jobben. Men enkelte etterlyser økt risikovilje i hans siste par år som NATO-sjef.

– Vi har ulik bakgrunn og ulike perspektiver på noen ting, men jeg føler vi har god kontakt, sier Jens Stoltenberg om USAs president Donald Trump.
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg

– Jeg er veldig motivert til å fortsette. Jeg lever jo i den paradoksale situasjonen at jo vanskeligere det er i verden, desto mer meningsfullt og givende er det å jobbe i NATO, sier Stoltenberg.

Han tar imot Aftenposten på sitt kontor dagen etter toppmøtet med lederne fra de 28 landene i alliansen. Utfordringene står i kø: Russland, terror, Tyrkia og Donald Trumps uttalelser er bare noen.

Stoltenberg sier han likevel ikke føler seg sliten.

– Snarere tvert imot. Jeg føler egentlig bare at jeg får mer energi og inspirasjon. De tingene jeg syntes var ganske vanskelige i begynnelsen – som å skjønne hvordan landene fungerer og samspillet mellom dem – forstår jeg mye bedre nå. Jeg føler jeg har fått en god del rutine.

Til høsten har han sittet i sjefsstolen i tre år. Forgjengeren Anders Fogh Rasmussen hadde jobben i litt over fem.

– Det er gått ekstremt fort, men slik er det når du gjør ting som er intenst, sier Stoltenberg.

Trump snakker det vi på norsk kaller «rett fra levra»

Tre avgjørende problemområder

Analytikere Aftenposten har snakket med mener tre saker blir avgjørende for Stoltenbergs resterende tid som NATO-sjef og hans ettermæle: Forholdet til Russland og strategien for forsvar av alliansen i øst, kampen mot terror og den økonomiske byrdefordelingen mellom Europa og USA.

Alle tre bidrar til splittelser og uenighet i alliansen.

– Han har gjort en prisverdig jobb, men jeg synes ikke han har tatt så stor risiko som han burde. I stedet for bare å presentere standpunktene til alliansen, burde han investert mer av sin politiske kapital og dyttet alliansen ut av komfortsonen. Det kunne redusert det manglende samholdet i noen nøkkelspørsmål, sier seniorforsker Jorge Benitez ved tenketanken Atlantic Council.

1) Forsvar mot Russland

Stoltenberg er uenig i at han ikke har presset alliansen hardt nok. Når det gjelder forholdet til Russland, viser han til at NATO har gjennomført den største styrkeoppbygningen siden den kalde krigen.

– Det å få frem viktigheten av å ha et troverdig forsvar, men også politisk dialog med Russland, har vært et av mine hovedprosjekter siden jeg kom. Det var ikke enkelt i begynnelsen. Mange var skeptiske til dialog med Russland, og noen var redde for styrkeoppbygging. Jeg er glad jeg har klart å forene de to leirene.

Jens Stoltenberg sier han har stortrivdes både som statsminister og som generalsekretær i NATO. – Jeg er et sånt menneske som får energi av denne typen oppgaver, sier han.

2) Lave forsvarsbudsjetter

Han sier han også har brukt mye tid på å få flere europeiske land til å øke forsvarsbudsjettene. I 2014 skrev alle NATO-medlemmene under på målet om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.

– Det er vanskeligere å presse alliansen hardere på forsvarsutgifter enn jeg gjør, sier Stoltenberg.

Etter mange år med kutt, øker budsjettene igjen, men veien til toprosentmålet er lang for de fleste landene i alliansen. Dette var et helt sentralt punkt i Trumps tale på toppmøtet.

– Mange av landene skylder enorme summer penger for tidligere år, sa Trump.

Stoltenberg toner ned motsetningene og mener landene er enige om det grunnleggende: At det må brukes mer penger på forsvar.

– Jeg tror mange fortsatt er uvante med stilen til president Trump. Han snakker det vi på norsk kaller «rett fra levra» og sier det samme ute i offentligheten som han gjør på møtene. Men det grunnleggende budskapet er det samme som fra Obama. Det er en urettferdig byrdefordeling innad i alliansen, sier Stoltenberg.

3) Strategi mot terror og uro i sør

Det siste avgjørende spørsmålet, kampen mot terror og ustabilitet i sør, er også det ekspertene tror er det aller vanskeligst å lykkes med.

– Dette blir en nøkkeltest for alliansens kredibilitet. De må gjøre flere helt nye ting samtidig, sier forsvarsekspert Bruno Lete ved tenketanken German Marshall Fund (GMF).

Terror står høyt på den politiske agendaen i Europa og USA. I tillegg er det viktig å vise landene som ikke oppfatter Russland som den største trusselen, at NATO også er relevant for dem.

På møtet i Brussel denne uken ble de vedtatt at NATO skal bli et formelt medlem i koalisjonen som kjemper mot IS, men forsker Benitez mener dette først og fremst er en symbolsk endring.

– Det er mye snakk om en strategi for områdene i sør, men faktum er at fremskrittene har vært små, sier Benitez.

Stoltenberg viser til at NATO gjør flere ting og blant annet har trappet opp arbeidet med å trene lokale styrker i land som Irak. Samtidig vedgår han at alliansen har en vei å gå.

– På dette området har de allierte fortsatt mye ugjort når det gjelder å definere og bli enige om veien videre. Det er en sammensatt utfordring. Men jeg er overbevist om at trening av lokale styrker er et bedre svar på terroren og uroen i sør, enn å gå inn i store kampoperasjoner, sier han.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).