Redd Barna: Barnefattigdommen øker i Europa

Millioner av barn lever i dyp fattigdom i Europa. Også i rike land som Tyskland risikerer ett av fire barn å vokse opp i fattigdom, ifølge Redd Barna.

Selv i rike europeiske land er barnefattigdommen stor, og koronapandemien har kastet enda flere familier ut i fattigdom, ifølge Redd Barna.

Hjelpeorganisasjonen har gransket situasjonen i 14 europeiske land, ni av dem medlemmer i EU, og tegner i en rapport et dystert bilde av økende barnefattigdom.

I et land som Albania vokser annethvert barn nå opp i fattigdom, og det samme gjør hvert tredje barn i land som Romania og Spania.

I Italia har antallet barn som vokser opp i familier som lever under fattigdomsgrensen, økt med 200.000 i løpet av koronapandemien. Selv i Europas rikeste land Tyskland risikerer nå hvert fjerde barn det samme, går det frem av rapporten «Guaranteeing Children’s Future – How to End Child Poverty and Social Exclusion in Europe».

Pandemien rammet hardt

Mange europeere er blitt arbeidsledige under pandemien, og stadig flere sliter med å få endene til å møtes. Etter år med fremgang har pandemien snudd en positiv utvikling, konstaterer Redd Barna, som etterlyser omfattende tiltak.

Før pandemien rammet, risikerte hvert fjerde barn i EU – 18 millioner – å vokse opp i fattigdom. Det antallet ligger nå an til å øke, ifølge Redd Barna.

De eneste EU-landene der det ble registrert synkende barnefattigdom i 2020, var Danmark, Sverige og Litauen. Data for flere andre EU-land foreligger ennå ikke.

Sjokkerende

– Det er sjokkerende å se hvordan fattigdommen øker i Europa, til tross for EUs løfte om å investere i den neste generasjonen, sier Anita Bay, som leder Redd Barnas virksomhet i Europa.

EU har lovet å løfte minst 5 millioner barn ut av fattigdom innen 2030 og har satt av drøyt 850 milliarder kroner til dette i sitt langtidsbudsjett for 2021 til 2027. Det er ikke nok, frykter Redd Barna.

– Mange medlemsland setter ikke av nok ressurser til å sikre alle barns rett til en likeverdig start på livet, sier Bay.

Tom mage

– Ingen barn skal måtte gå på skolen med tom mage, sove på kalde soverom, måtte stå over skoleutflukter med venner, eller måtte bekymre seg for utkastelse fordi foreldrene ikke har råd til å betale husleie, sier hun.

– For millioner av barn over hele Europa er dette hverdagen, og kostnadene ved slik ulikhet er blitt for høye, sier Bay.

– Vi vet at barn som vokser opp i fattigdom, har større sjanse for å ende opp i fattigdom som voksne, og det samme har barna deres. Ved å gå løs på barnefattigdom, kan vi bryte denne syklusen, sier hun.

Økt risiko

Barn som vokser opp med bare én forelder, eller som vokser opp i storfamilier, barn med migrant-bakgrunn, barn med funksjonsnedsettelser, barn i etniske minoriteter og barn i uutviklede områder, har økt risiko for å ende opp i fattigdom, går det frem av Redd Barnas rapport.

I Sverige risikerer 58 prosent av alle som vokser opp med én forelder og migrantbakgrunn å havne i fattigdom, og i Italia er risikoen høyest i familier med mer enn fem medlemmer og familier med migrantbakgrunn.

I Tyskland kommer 45,2 prosent av alle barn som mottar sosialhjelp, fra familier med én forelder, og 40 prosent av barna som vokser opp i typiske arbeiderfamilier i Spania og Nederland risikerer også å havne i fattigdom. Det undergraver myten om at det bare er arbeidsledighet som skaper fattigdom.

Usunn mat

Millioner av europeiske barn har heller ikke adgang, eller har begrenset adgang til barnehage og grunnskole, og kvaliteten i opplæringen er ofte dårlig, slår Redd Barna fast.

Mange barn har heller ikke tilgang til et måltid med sunn mat daglig, noe som resulterer i overvekt eller underernæring som fører til helseproblemer. Barns psykiske helse blir heller ikke tilfredsstillende ivaretatt i Europa, konstaterer organisasjonen.