Syv spørsmål og svar om Trumps innreiseforbud for flyktninger

President Donald Trump nekter personer fra syv muslimske land innreise til USA. Forbudet kan også ramme nordmenn med dobbelt statsborgerskap.

Her viser Trump frem presidentordren som gir innreiseforbud for flyktninger. Selv er han fornøyd: – Det fungerer veldig fint. Du ser det på flyplassene, du ser det overalt, sa Trump til reportere i Washington.

President Donald Trump skrev fredag under på en presidentordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk. Formålet er å «holde radikale, islamistiske terrorister» utenfor USA.

Presidentordren har ført til enorme protester og forvirring om hva vedtaket faktisk betyr og vil føre til. Her er syv spørsmål og svar om ordren:

1. Hva er hovedpunktene i presidentordren?

Trumps presidentordre er omfattende og kan leses i sin helhet her (ekstern lenke). Kort oppsummert har Trump besluttet dette:

  • Flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager.
  • Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid.
  • I tillegg er det innført et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra syv hovedsakelig muslimske land: Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen (se kart nedenfor).
  • Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering av Barack Obamas grense på 110.000.

2. Hva skjer når innreiseforbudet opphører?

Amerikanske myndigheter skal bruke de neste 120 dagene på å gå gjennom kontrollrutinene og søknad- og godkjenningsprosessen for flyktninger.

Målet er at rutinene skal bli så gode at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet. I så fall vil det ikke være behov for innreiseforbud.

Men dersom de nye reglene ikke er på plass innen 120 dager – eller Trump mener de ikke er gode nok – så kan innreiseforbudet fornyes.

Stor demonstrasjon på JFK-flyplassen i New York etter Trumps presidentordre om innreiseforbud for flyktninger.

3. Kan forbudet ramme nordmenn?

Ja, forbudet gjelder også reisende som har dobbelt statsborgerskap, hvis et av dem er fra et av de syv bannlyste landene. For eksempel vil en nordmann som også har iransk pass, ikke kunne reise til USA på 90 dager.

Trumps presidentordre omfatter også folk som i dag har arbeidstillatele i landet. Statsborgere fra de syv bannlyste landene som befant seg utenfor USA da ordren ble undertegnet, får ikke reise tilbake til USA. Det har vært noe forvirring om hvordan personer med permanent lovlig opphold – populært kjent som grønt kort – skulle håndteres etter ordren. Søndag morgen gikk imidlertid presidentens stabssjef ut på TV og sa at forbudet «ikke ville berøre disse».

Amerikanere med to statsborgerskap må reise med sitt amerikanske pass for å unngå innreise-nekt når de kommer hjem, opplyser innenriksdepartmentet.

Norsk UD opplyser at de har tatt kontakt med amerikanske myndigheter for å få mer informasjon om saken. De ber nordmenn som er usikre på om hvordan de rammes om å ta kontakt med USAs ambassade i Norge.

4. Hvorfor er det kaos på flyplassene?

Trumps forbud skapte kaos på mange amerikanske flyplasser. Reisende som var i luften da presidenten signerte ordren, ble anholdt på flyplassen i påvente av utsendelse. Mange møtte opp og demonstrerte mot forbudet.

Søndag morgen norsk tid avgjorde imidlertid en føderal dommer i Brooklyn at to irakiske menn med gyldig visum ikke skal sendes ut av landet. I stedet ble de innvilget midlertidig opphold i USA.

Avgjørelsen vil også gjelde alle andre saker hvor folk har kommet til landet med det som i utgangspunktet var gyldige visum. Mellom 100 og 200 personer var strandet på flyplassene.

5. Hva er egentlig bakgrunnen for forbudet?

Terrorangrepet 11. september 2001 nevnes flere ganger i løpet av presidentordren, men det var i utgangspunktet et annet angrep som fikk Trump til å foreslå innreiseforbud for personer fra muslimske land.

I desember 2015 ble 14 personer drept i en masseskyting på et juleselskap i San Bernardino i California. I kjølvannet av angrepet varslet Trump, som da var republikanernes fremste presidentkandidat, at han ville nekte alle muslimer innreise til USA.

Flere republikanske ledere stilte seg den gang kritiske til Trumps forslag, inkludert general James Mattis, som nå er USAs forsvarsminister. Mike Pence, som nå er visepresident, kalte forslaget «fornærmende og i strid med grunnloven».

6. Hvor mange terrorister kunne ha vært stanset?

Kritikere stiller spørsmål ved hvor effektiv Trumps forbud kommer til å være. Ingen syriske flyktninger har utført terrorhandlinger i USA. Til tross for dette blir alle flyktninger fra Syria utestengt på ubestemt tid.

Ingen av de 19 kaprerne som gjennomførte terrorangrepet 11. september, ville ha blitt stanset av presidentordren. Heller ikke San Bernardino-angrepet, som var bakgrunnen for Trumps forslag, kunne ha vært avverget. Gjerningspersonene var født i Chicago og i Pakistan, som ikke er omfattet av ordren.

Ifølge den konservative tankesmien Cato Institute er ingen blitt drept i terrorangrep på amerikansk jord av folk fra de syv landene som Trump nå bannlyser. Men tilsammen 17 personer fra Iran, Sudan, Somalia, Irak og Jemen er dømt for å ha planlagt terrorangrep på amerikansk jord i løpet av 1975 – 2015.

7. Hvordan reagerer andre lands myndigheter?

Flere amerikanske menneskerettsgrupper har varslet søksmål for å få vedtaket opphevet, men det er ikke bare på amerikansk jord Trumps forbud møter motstand. Flere lands myndigheter har gått ut og kritisert forbudet, inkludert Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Norge.

Storbritannias statsminister Theresa May er «ikke enig» i vedtaket. Norges utenriksminister Børge Brende kaller situasjonen «sterkt beklagelig», og Tysklands statsminister mener det ikke er mulig å rettferdiggjøre USAs innreiseforbud.

Canadas statsminister Justin Trudeau har gjort det klart at flyktninger som blir avvist av USA, kan komme til dem i stedet.